แหล่งนำเข้าของไทยMOC

             ประจำปี :  ปัจจุบัน 10/2566
             ความถี่เวลา : :  
             มูลค่า:    อัตราขยายตัว : 
             สินค้า : 311060000/๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
             แสดง : อันดับ


<< ถอยกลับ แสดงรายงาน >>