ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน7/2564
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
522,295.0 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
375,005.9 
3
 ผลิตภัณฑ์ยาง
267,867.0 
4
 เม็ดพลาสติก
192,510.3 
5
 อัญมณีและเครื่องประดับ
169,906.7 
6
 เคมีภัณฑ์
165,045.0 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
145,759.2 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
138,556.4 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
137,435.3 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
124,214.6 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 น้ำมันดิบ
421,390.8 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
374,536.4 
3
 เคมีภัณฑ์
363,808.9 
4
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
339,375.7 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
290,138.9 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
257,792.6 
7
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
229,305.7 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
226,721.3 
9
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
209,069.1 
10
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
173,561.7