ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน12/2562
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
844,940.9 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
564,587.7 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
486,217.5 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
347,762.0 
5
 เม็ดพลาสติก
284,262.1 
6
 เคมีภัณฑ์
235,326.2 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
235,124.3 
8
 น้ำมันสำเร็จรูป
227,501.4 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
226,336.6 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
172,347.9 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 น้ำมันดิบ
677,794.8 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
657,886.9 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
551,647.7 
4
 เคมีภัณฑ์
481,489.5 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
406,236.5 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
361,569.0 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
355,081.4 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
346,269.6 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
280,874.4 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
257,403.0