ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน4/2562
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
283,100.2 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
175,112.7 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
119,593.0 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
115,118.1 
5
 เม็ดพลาสติก
98,923.5 
6
 เคมีภัณฑ์
86,075.9 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
78,777.1 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
76,837.4 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
75,089.9 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
64,476.2 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 น้ำมันดิบ
260,786.6 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
225,238.1 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
184,653.3 
4
 เคมีภัณฑ์
169,168.9 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
135,686.1 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
123,046.5 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
122,664.2 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
108,227.6 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
97,523.3 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
88,930.0