ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน12/2565
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2565/2022
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
981,468.9 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
715,703.1 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
517,608.0 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
480,254.0 
5
 เม็ดพลาสติก
368,787.4 
6
 น้ำมันสำเร็จรูป
349,543.5 
7
 เคมีภัณฑ์
331,004.5 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
323,774.6 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
303,002.4 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
243,604.3 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2565/2022
1
 น้ำมันดิบ
1,312,615.7 
2
 เคมีภัณฑ์
737,245.4 
3
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
729,669.3 
4
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
711,456.5 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
669,667.2 
6
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
549,574.1 
7
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
545,048.5 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
472,583.5 
9
 ก๊าซธรรมชาติ
446,464.9 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
316,065.7