ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน5/2562
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
356,960.4 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
226,781.5 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
145,289.7 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
145,281.2 
5
 เม็ดพลาสติก
124,073.3 
6
 เคมีภัณฑ์
107,722.1 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
100,059.9 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
95,880.9 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
95,312.6 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
81,830.0 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 น้ำมันดิบ
339,066.0 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
281,967.5 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
232,133.9 
4
 เคมีภัณฑ์
212,183.9 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
173,502.2 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
153,983.5 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
150,859.3 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
133,594.2 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
123,833.7 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
111,787.2