ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน6/2561
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
454,363.2 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
313,805.1 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
199,483.9 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
169,512.2 
5
 เม็ดพลาสติก
163,442.1 
6
 เคมีภัณฑ์
142,168.2 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
132,043.4 
8
 น้ำมันสำเร็จรูป
131,879.7 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
125,028.2 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
98,906.6 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 น้ำมันดิบ
410,737.8 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
328,842.7 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
294,739.7 
4
 เคมีภัณฑ์
267,723.9 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
210,259.2 
6
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
209,591.6 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
190,133.6 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
184,383.3 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
161,621.6 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
140,659.4