ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน8/2561
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
622,686.8 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
425,143.1 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
250,891.6 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
231,231.5 
5
 เม็ดพลาสติก
222,778.1 
6
 เคมีภัณฑ์
192,954.7 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
187,844.7 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
179,146.3 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
171,226.6 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
132,987.6 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 น้ำมันดิบ
578,206.0 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
444,493.8 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
406,063.7 
4
 เคมีภัณฑ์
363,568.6 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
350,265.1 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
289,020.1 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
257,880.1 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
257,073.8 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
221,507.0 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
193,196.8