ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน3/2560
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
226,745.5 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
147,565.1 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
131,033.8 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
86,300.7 
5
 เม็ดพลาสติก
72,233.8 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
67,718.8 
7
 ยางพารา
63,380.0 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
62,827.7 
9
 เคมีภัณฑ์
60,901.4 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
51,350.9 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 น้ำมันดิบ
169,021.3 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
156,970.1 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
140,251.8 
4
 เคมีภัณฑ์
128,004.6 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
117,677.8 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
95,270.9 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
90,871.3 
8
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
89,254.9 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
71,016.8 
10
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
67,469.4