ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน7/2560
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
510,021.5 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
344,780.5 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
240,802.6 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
197,429.3 
5
 เม็ดพลาสติก
168,874.6 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
159,182.1 
7
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
150,817.3 
8
 เคมีภัณฑ์
141,760.9 
9
 ยางพารา
126,594.4 
10
 น้ำมันสำเร็จรูป
125,989.5 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
380,072.4 
2
 น้ำมันดิบ
375,012.2 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
336,558.0 
4
 เคมีภัณฑ์
299,542.0 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
272,629.2 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
225,361.7 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
224,857.7 
8
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
223,147.0 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
170,269.6 
10
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
144,235.0