ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน11/2563
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
597,237.3 
2
 อัญมณีและเครื่องประดับ
547,747.3 
3
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
524,728.7 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
340,037.7 
5
 เม็ดพลาสติก
224,428.0 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
201,417.5 
7
 เคมีภัณฑ์
189,121.2 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
182,322.4 
9
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
148,697.3 
10
 น้ำมันสำเร็จรูป
148,255.0 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
513,157.6 
2
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
480,084.6 
3
 น้ำมันดิบ
477,706.1 
4
 เคมีภัณฑ์
411,316.3 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
355,666.4 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
290,707.2 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
255,062.7 
8
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
247,021.8 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
230,085.2 
10
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
217,184.6