ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน9/2562
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
653,754.4 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
419,152.9 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
406,447.0 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
257,541.5 
5
 เม็ดพลาสติก
218,264.1 
6
 เคมีภัณฑ์
181,425.8 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
175,493.4 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
173,447.4 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
172,828.5 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
135,549.8 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 น้ำมันดิบ
564,249.6 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
499,227.2 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
416,703.2 
4
 เคมีภัณฑ์
373,747.8 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
315,540.3 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
278,854.9 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
269,807.6 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
257,916.8 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
216,011.5 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
196,038.6