ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน5/2564
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
374,632.3 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
256,959.4 
3
 ผลิตภัณฑ์ยาง
189,801.7 
4
 เม็ดพลาสติก
132,867.2 
5
 เคมีภัณฑ์
110,759.3 
6
 อัญมณีและเครื่องประดับ
107,507.0 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
99,747.3 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
95,745.0 
9
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
95,045.5 
10
 น้ำมันสำเร็จรูป
94,921.6 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 น้ำมันดิบ
292,887.4 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
264,112.2 
3
 เคมีภัณฑ์
248,846.5 
4
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
237,132.9 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
192,036.8 
6
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
179,881.5 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
177,696.0 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
155,285.6 
9
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
146,465.7 
10
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
118,184.5