ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน2/2561
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
149,695.0 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
100,579.8 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
70,374.2 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
55,335.3 
5
 เม็ดพลาสติก
52,187.5 
6
 เคมีภัณฑ์
45,999.8 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
42,217.9 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
39,701.0 
9
 แผงวงจรไฟฟ้า
39,699.7 
10
 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
32,760.9 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 น้ำมันดิบ
123,050.6 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
112,083.5 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
96,115.0 
4
 เคมีภัณฑ์
87,936.6 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
69,505.7 
6
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
67,159.8 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
62,821.8 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
61,275.8 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
54,272.8 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
44,760.7