ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน4/2563
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 อัญมณีและเครื่องประดับ
252,721.4 
2
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
216,357.7 
3
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
181,650.2 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
115,345.3 
5
 เม็ดพลาสติก
79,806.2 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
71,593.9 
7
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
69,382.3 
8
 เคมีภัณฑ์
68,987.8 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
64,792.8 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
64,621.4 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 น้ำมันดิบ
251,256.3 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
205,013.8 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
173,662.0 
4
 เคมีภัณฑ์
165,920.2 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
126,222.8 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
119,502.6 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
104,578.9 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
91,733.5 
9
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
82,365.0 
10
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
76,703.1