ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน8/2560
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
586,409.2 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
401,803.7 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
290,067.8 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
227,257.1 
5
 เม็ดพลาสติก
195,010.2 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
184,252.2 
7
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
171,526.1 
8
 เคมีภัณฑ์
162,520.0 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
147,347.0 
10
 ยางพารา
141,870.6 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
440,997.4 
2
 น้ำมันดิบ
432,452.6 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
391,118.2 
4
 เคมีภัณฑ์
342,742.8 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
303,696.6 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
261,086.2 
7
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
259,953.5 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
258,549.3 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
196,406.7 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
165,405.8