ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน2/2564
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
146,739.3 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
94,928.7 
3
 ผลิตภัณฑ์ยาง
72,337.7 
4
 เม็ดพลาสติก
45,526.8 
5
 เคมีภัณฑ์
38,443.7 
6
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
36,879.0 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
36,296.7 
8
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
33,875.6 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
31,751.7 
10
 อัญมณีและเครื่องประดับ
30,788.4 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 น้ำมันดิบ
103,119.5 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
100,908.9 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
91,999.7 
4
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
90,298.9 
5
 เคมีภัณฑ์
89,440.9 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
64,994.7 
7
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
61,907.5 
8
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
57,506.1 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
55,174.7 
10
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
47,185.3