ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน5/2560
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
360,582.7 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
239,593.1 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
181,309.3 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
141,430.8 
5
 เม็ดพลาสติก
120,034.7 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
112,032.9 
7
 เคมีภัณฑ์
103,119.0 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
101,646.6 
9
 ยางพารา
98,673.3 
10
 น้ำมันสำเร็จรูป
88,805.8 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 น้ำมันดิบ
279,749.2 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
268,797.0 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
236,894.2 
4
 เคมีภัณฑ์
213,591.7 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
169,853.5 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
162,662.2 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
159,970.5 
8
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
152,260.8 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
120,353.8 
10
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
107,751.7