ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน10/2564
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
737,040.7 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
559,612.5 
3
 ผลิตภัณฑ์ยาง
379,227.5 
4
 เม็ดพลาสติก
290,912.9 
5
 อัญมณีและเครื่องประดับ
256,485.6 
6
 เคมีภัณฑ์
249,979.2 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
223,663.5 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
216,784.8 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
208,566.8 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
174,450.7 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2564/2021
1
 น้ำมันดิบ
648,056.7 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
549,635.8 
3
 เคมีภัณฑ์
535,150.0 
4
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
501,943.4 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
434,419.7 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
394,474.0 
7
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
338,107.6 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
306,584.1 
9
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
300,857.7 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
265,896.5