ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน4/2561
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
290,540.9 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
203,549.1 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
131,968.8 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
109,597.7 
5
 เม็ดพลาสติก
104,338.7 
6
 เคมีภัณฑ์
91,219.5 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
84,590.0 
8
 น้ำมันสำเร็จรูป
83,690.9 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
80,474.7 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
66,082.1 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 น้ำมันดิบ
277,262.8 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
213,683.8 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
187,040.5 
4
 เคมีภัณฑ์
176,621.9 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
149,647.7 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
138,567.5 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
124,206.6 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
122,860.9 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
106,015.3 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
92,026.9