ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน10/2560
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
758,226.6 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512,743.9 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
384,309.9 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
286,337.2 
5
 เม็ดพลาสติก
242,558.8 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
232,949.3 
7
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
214,528.1 
8
 เคมีภัณฑ์
206,577.3 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
195,850.7 
10
 ยางพารา
172,174.5 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2560/2017
1
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
556,719.8 
2
 น้ำมันดิบ
534,084.1 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
494,800.6 
4
 เคมีภัณฑ์
425,013.6 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
371,237.3 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
327,839.4 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
325,721.5 
8
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
319,539.7 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
247,465.0 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
211,829.6