ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน1/2562
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
69,111.3 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
46,244.6 
3
 ผลิตภัณฑ์ยาง
28,337.1 
4
 อัญมณีและเครื่องประดับ
26,191.4 
5
 เม็ดพลาสติก
24,770.3 
6
 เคมีภัณฑ์
22,444.3 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
20,605.6 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
20,591.3 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
18,679.3 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
15,486.9 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 ยุทธปัจจัย
69,810.0 
2
 น้ำมันดิบ
63,160.7 
3
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
60,499.2 
4
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
53,484.5 
5
 เคมีภัณฑ์
46,963.9 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
39,548.0 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
37,578.7 
8
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
34,018.3 
9
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
28,205.3 
10
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
27,178.7