ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน11/2561
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
855,861.3 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
587,397.5 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
355,111.1 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
322,095.5 
5
 เม็ดพลาสติก
305,648.1 
6
 น้ำมันสำเร็จรูป
274,832.6 
7
 เคมีภัณฑ์
269,591.3 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
244,884.1 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
242,004.0 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
184,643.9 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 น้ำมันดิบ
823,339.5 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
619,477.9 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
574,114.8 
4
 เคมีภัณฑ์
503,061.0 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
466,828.3 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
404,018.3 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
359,497.1 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
358,640.8 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
298,005.8 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
268,877.3