ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน12/2559
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2559/2016
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
920,871.3 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
587,404.5 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
501,151.2 
4
 แผงวงจรไฟฟ้า
270,333.6 
5
 เม็ดพลาสติก
270,152.0 
6
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
244,238.6 
7
 ผลิตภัณฑ์ยาง
230,661.0 
8
 เคมีภัณฑ์
214,020.8 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
194,989.7 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
181,310.3 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2559/2016
1
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
676,370.3 
2
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
582,355.2 
3
 น้ำมันดิบ
537,513.8 
4
 เคมีภัณฑ์
461,172.1 
5
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
376,000.2 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
368,049.1 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
335,516.8 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
283,533.3 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
247,159.7 
10
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
238,727.7