ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน8/2562
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
577,812.2 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
371,565.4 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
358,004.8 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
230,076.0 
5
 เม็ดพลาสติก
196,037.5 
6
 เคมีภัณฑ์
162,681.7 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
155,347.4 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
154,462.1 
9
 แผงวงจรไฟฟ้า
154,295.2 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
122,571.5 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 น้ำมันดิบ
516,798.0 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
443,973.7 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
372,159.5 
4
 เคมีภัณฑ์
335,959.3 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
285,030.6 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
248,249.9 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
241,078.7 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
220,498.5 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
193,534.3 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
176,767.9