ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน1/2560
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
แหล่งนำเข้าของไทย
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2012
Harmonize2007
กลุ่มประเทศ