ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน1/2561
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
72,796.1 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
51,475.3 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
31,397.0 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
28,578.2 
5
 เม็ดพลาสติก
27,152.1 
6
 เคมีภัณฑ์
24,134.9 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
23,096.7 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
20,518.7 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
19,870.9 
10
 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
18,683.9 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 น้ำมันดิบ
67,010.6 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
60,898.8 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
51,362.4 
4
 เคมีภัณฑ์
46,338.2 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
35,857.2 
6
 แผงวงจรไฟฟ้า
34,061.0 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
32,633.4 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
29,312.1 
9
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
28,762.4 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
23,888.8