ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน9/2561
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
699,811.0 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
483,180.9 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
292,981.3 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
259,592.4 
5
 เม็ดพลาสติก
249,874.3 
6
 เคมีภัณฑ์
215,739.2 
7
 น้ำมันสำเร็จรูป
213,995.6 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
201,804.3 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
193,404.5 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
149,550.4 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2561/2018
1
 น้ำมันดิบ
654,591.3 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
498,205.4 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
462,607.1 
4
 เคมีภัณฑ์
407,103.0 
5
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
397,490.9 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
327,055.8 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
288,883.5 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
286,726.1 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
244,790.4 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
218,639.8