ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน11/2562
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
788,482.5 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
517,599.8 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
464,626.3 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
317,316.7 
5
 เม็ดพลาสติก
263,237.4 
6
 เคมีภัณฑ์
217,806.3 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
215,930.2 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
208,163.4 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
206,802.9 
10
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
160,064.8 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2562/2019
1
 น้ำมันดิบ
615,575.4 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
605,890.0 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
509,273.4 
4
 เคมีภัณฑ์
447,540.5 
5
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
380,093.6 
6
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
336,511.1 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
330,317.4 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
326,717.6 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
260,156.8 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
239,144.6