ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน2/2563
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  การส่งออก
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก
ตลาดส่งออกของไทย
โครงสร้างสินค้าออก
  การนำเข้า
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก
แหล่งนำเข้าของไทย
โครงสร้างสินค้าเข้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
126,078.7 
2
 อัญมณีและเครื่องประดับ
112,577.7 
3
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
86,341.5 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
59,161.1 
5
 น้ำมันสำเร็จรูป
38,294.2 
6
 เม็ดพลาสติก
38,043.7 
7
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
35,578.7 
8
 เคมีภัณฑ์
34,824.5 
9
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
33,169.2 
10
 แผงวงจรไฟฟ้า
32,964.3 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2563/2020
1
 น้ำมันดิบ
130,773.6 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
106,758.9 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
80,524.9 
4
 เคมีภัณฑ์
76,195.7 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
59,106.0 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
53,689.5 
7
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
51,973.9 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
45,455.4 
9
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
37,810.4 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
34,775.3