ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน3/2565
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2565/2022
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
230,570.6 
2
 อัญมณีและเครื่องประดับ
178,119.1 
3
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
176,910.3 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
117,595.0 
5
 เม็ดพลาสติก
99,257.3 
6
 เคมีภัณฑ์
82,901.9 
7
 แผงวงจรไฟฟ้า
75,324.3 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
73,993.4 
9
 น้ำมันสำเร็จรูป
66,894.9 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
65,773.9 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2565/2022
1
 น้ำมันดิบ
288,560.5 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
179,962.9 
3
 เคมีภัณฑ์
179,051.9 
4
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
168,086.3 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
149,641.0 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
129,570.6 
7
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
123,608.4 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
101,767.4 
9
 ก๊าซธรรมชาติ
97,316.5 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
86,683.9