ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน8/2566
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2022
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2566/2023
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
667,845.5 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
383,925.7 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
309,705.9 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
304,592.7 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
223,979.6 
6
 น้ำมันสำเร็จรูป
209,571.4 
7
 เม็ดพลาสติก
205,261.2 
8
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
195,380.1 
9
 ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
186,505.8 
10
 เคมีภัณฑ์
185,876.4 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2566/2023
1
 น้ำมันดิบ
778,060.9 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
497,209.5 
3
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
473,675.4 
4
 แผงวงจรไฟฟ้า
444,279.4 
5
 เคมีภัณฑ์
424,015.1 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
315,535.5 
7
 ก๊าซธรรมชาติ
281,034.1 
8
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
276,154.1 
9
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
264,130.4 
10
 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
248,432.0