ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน1/2566
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2566/2023
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
76,431.4 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
38,702.3 
3
 ผลิตภัณฑ์ยาง
35,802.6 
4
 แผงวงจรไฟฟ้า
25,436.6 
5
 อัญมณีและเครื่องประดับ
25,343.7 
6
 น้ำมันสำเร็จรูป
24,392.4 
7
 เม็ดพลาสติก
23,266.1 
8
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
23,073.0 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
22,340.4 
10
 เคมีภัณฑ์
22,085.4 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2566/2023
1
 น้ำมันดิบ
119,658.4 
2
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
61,336.6 
3
 แผงวงจรไฟฟ้า
60,850.2 
4
 เคมีภัณฑ์
60,624.2 
5
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
60,241.8 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
39,693.4 
7
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
33,794.3 
8
 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
32,212.9 
9
 ก๊าซธรรมชาติ
31,684.5 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
25,450.4