ประเทศ/กลุ่มประเทศ ปัจจุบัน10/2565
  มูลค่าการค้า/ดุลการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้า
  ค้นหา สินค้า/กลุ่มประเทศ
Harmonize2017
Harmonize2012
Harmonize2007
โครงสร้างสินค้าการส่งออก
โครงสร้างสินค้าการนำเข้า
กลุ่มประเทศ
สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2565/2022
1
 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
791,669.3 
2
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
598,170.2 
3
 อัญมณีและเครื่องประดับ
464,326.0 
4
 ผลิตภัณฑ์ยาง
400,666.2 
5
 เม็ดพลาสติก
316,138.5 
6
 น้ำมันสำเร็จรูป
301,847.0 
7
 เคมีภัณฑ์
282,316.8 
8
 แผงวงจรไฟฟ้า
266,119.3 
9
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
253,144.1 
10
 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
204,414.5 
สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT

รายการ
2565/2022
1
 น้ำมันดิบ
1,148,293.6 
2
 เคมีภัณฑ์
621,498.7 
3
 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
600,072.1 
4
 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
593,637.9 
5
 แผงวงจรไฟฟ้า
562,982.0 
6
 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
468,297.6 
7
 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
467,083.0 
8
 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
401,745.4 
9
 ก๊าซธรรมชาติ
399,614.1 
10
 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
272,339.7