น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
57,648.4 
23.8 
2
  เวียดนาม
35,731.4 
14.7 
3
  กัมพูชา
30,033.5 
12.4 
4
  จีน
29,502.1 
12.2 
5
  ลาว
22,533.7 
9.3 
6
  มาเลเซีย
17,865.1 
7.4 
7
  เมียนมา
12,419.8 
5.1 
8
  ฟิลิปปินส์
4,154.9 
1.7 
9
  เกาหลีใต้
3,569.0 
1.5 
10
  ญี่ปุ่น
3,377.8 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
25,516.4 
10.5