เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
151,100.9 
29.5 
2
  ฮ่องกง
83,515.0 
16.3 
3
  จีน
56,154.4 
11.0 
4
  เนเธอร์แลนด์
40,720.7 
7.9 
5
  มาเลเซีย
36,161.4 
7.1 
6
  ญี่ปุ่น
23,551.1 
4.6 
7
  เยอรมนี
16,167.0 
3.2 
8
  เม็กซิโก
15,945.7 
3.1 
9
  สิงคโปร์
15,010.5 
2.9 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
7,467.2 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
66,950.0 
12.9