เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
119,475.7 
29.7 
2
  ฮ่องกง
64,532.8 
16.1 
3
  จีน
43,251.7 
10.8 
4
  เนเธอร์แลนด์
31,536.2 
7.8 
5
  มาเลเซีย
27,376.1 
6.8 
6
  ญี่ปุ่น
18,618.4 
4.6 
7
  เม็กซิโก
13,252.1 
3.3 
8
  เยอรมนี
12,872.6 
3.2 
9
  สิงคโปร์
11,991.9 
3.0 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
5,925.8 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
52,970.4 
13.2