เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
180,530.5 
28.9 
2
  ฮ่องกง
103,793.7 
16.6 
3
  จีน
71,598.5 
11.5 
4
  เนเธอร์แลนด์
48,349.7 
7.7 
5
  มาเลเซีย
44,477.5 
7.1 
6
  ญี่ปุ่น
27,926.0 
4.5 
7
  เยอรมนี
20,177.1 
3.2 
8
  เม็กซิโก
18,911.8 
3.0 
9
  สิงคโปร์
17,458.0 
2.8 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
9,646.1 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
82,027.2 
13.2