อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
119,197.3 
27.4 
2
  ฮ่องกง
83,437.1 
19.2 
3
  สหรัฐอเมริกา
39,821.9 
9.1 
4
  กัมพูชา
28,971.8 
6.7 
5
  สิงคโปร์
22,698.8 
5.2 
6
  เยอรมนี
21,400.9 
4.9 
7
  ญี่ปุ่น
14,164.1 
3.3 
8
  อินเดีย
13,048.7 
3.0 
9
  ออสเตรเลีย
12,400.6 
2.8 
10
  เบลเยียม
10,273.4 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
69,984.4 
16.0