อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
119,198.6 
27.4 
2
  ฮ่องกง
83,439.2 
19.2 
3
  สหรัฐอเมริกา
39,818.0 
9.2 
4
  กัมพูชา
28,971.8 
6.7 
5
  สิงคโปร์
22,698.4 
5.2 
6
  เยอรมนี
21,414.4 
4.9 
7
  ญี่ปุ่น
14,163.9 
3.3 
8
  อินเดีย
12,887.0 
3.0 
9
  ออสเตรเลีย
12,399.9 
2.9 
10
  เบลเยียม
10,273.4 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
69,626.1 
15.8