อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
117,641.7 
30.6 
2
  ฮ่องกง
75,308.6 
19.6 
3
  สหรัฐอเมริกา
34,225.6 
8.9 
4
  สิงคโปร์
19,890.1 
5.2 
5
  กัมพูชา
19,849.6 
5.2 
6
  เยอรมนี
17,567.2 
4.6 
7
  ญี่ปุ่น
12,458.9 
3.2 
8
  ออสเตรเลีย
10,557.3 
2.7 
9
  อินเดีย
10,518.6 
2.7 
10
  เบลเยียม
8,974.7 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
57,317.6 
15.0