อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
89,196.7 
30.8 
2
  ฮ่องกง
49,924.3 
17.2 
3
  สหรัฐอเมริกา
27,317.2 
9.4 
4
  กัมพูชา
16,968.2 
5.8 
5
  สิงคโปร์
15,771.1 
5.4 
6
  เยอรมนี
13,269.7 
4.6 
7
  ญี่ปุ่น
10,506.8 
3.6 
8
  อินเดีย
8,390.0 
2.9 
9
  เบลเยียม
7,222.5 
2.5 
10
  จีน
6,669.4 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
44,831.9 
15.5