ยางพารา
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
82,630.9 
48.0 
2
  มาเลเซีย
22,043.1 
12.8 
3
  ญี่ปุ่น
13,169.5 
7.6 
4
  สหรัฐอเมริกา
10,283.9 
6.0 
5
  เกาหลีใต้
6,491.2 
3.8 
6
  บราซิล
4,275.3 
2.5 
7
  อินเดีย
3,918.1 
2.3 
8
  เยอรมนี
2,913.4 
1.7 
9
  ตุรกี
2,550.7 
1.5 
10
  ฝรั่งเศส
2,229.6 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
21,668.8 
12.5