ยางพารา
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
99,265.0 
48.5 
2
  มาเลเซีย
26,349.6 
12.9 
3
  ญี่ปุ่น
15,259.3 
7.4 
4
  สหรัฐอเมริกา
11,913.6 
5.8 
5
  เกาหลีใต้
7,361.9 
3.6 
6
  บราซิล
4,785.3 
2.3 
7
  อินเดีย
4,622.1 
2.3 
8
  เยอรมนี
3,331.6 
1.6 
9
  ตุรกี
2,940.3 
1.4 
10
  ฝรั่งเศส
2,636.8 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
26,372.2 
12.9