ยางพารา
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
98,858.4 
48.3 
2
  มาเลเซีย
26,357.9 
12.9 
3
  ญี่ปุ่น
15,259.1 
7.5 
4
  สหรัฐอเมริกา
11,953.5 
5.8 
5
  เกาหลีใต้
7,361.9 
3.6 
6
  บราซิล
4,786.2 
2.3 
7
  อินเดีย
4,621.6 
2.3 
8
  เยอรมนี
3,331.6 
1.6 
9
  ตุรกี
2,983.0 
1.5 
10
  ฝรั่งเศส
2,628.7 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
26,414.5 
12.9