น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
72,454.4 
26.4 
2
  กัมพูชา
46,071.6 
16.8 
3
  เวียดนาม
32,800.7 
11.9 
4
  ลาว
25,698.1 
9.4 
5
  จีน
25,026.4 
9.1 
6
  มาเลเซีย
19,715.1 
7.2 
7
  เมียนมา
13,346.5 
4.9 
8
  เกาหลีใต้
5,347.3 
1.9 
9
  ญี่ปุ่น
3,994.0 
1.5 
10
  ฟิลิปปินส์
3,972.2 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
26,406.3 
9.5