น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
22,131.7 
26.4 
2
  กัมพูชา
13,379.2 
16.0 
3
  ลาว
9,640.0 
11.5 
4
  เวียดนาม
8,413.4 
10.1 
5
  จีน
7,890.0 
9.4 
6
  เมียนมา
5,460.2 
6.5 
7
  มาเลเซีย
4,807.6 
5.7 
8
  เกาหลีใต้
2,481.7 
3.0 
9
  ฟิลิปปินส์
1,266.3 
1.5 
10
  ออสเตรเลีย
1,039.2 
1.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
7,181.6 
8.7