น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
77,437.7 
25.9 
2
  กัมพูชา
50,394.1 
16.9 
3
  เวียดนาม
35,427.9 
11.8 
4
  จีน
29,006.8 
9.7 
5
  ลาว
27,913.7 
9.3 
6
  มาเลเซีย
21,574.6 
7.2 
7
  เมียนมา
14,638.2 
4.9 
8
  เกาหลีใต้
5,640.5 
1.9 
9
  ฟิลิปปินส์
4,249.5 
1.4 
10
  ญี่ปุ่น
3,996.3 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
28,773.2 
9.7