น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
58,494.2 
27.3 
2
  กัมพูชา
35,903.4 
16.8 
3
  เวียดนาม
23,375.2 
10.9 
4
  ลาว
20,681.8 
9.7 
5
  จีน
19,464.5 
9.1 
6
  มาเลเซีย
13,348.8 
6.2 
7
  เมียนมา
10,659.8 
5.0 
8
  เกาหลีใต้
4,572.9 
2.1 
9
  ฟิลิปปินส์
3,196.3 
1.5 
10
  ญี่ปุ่น
3,089.1 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
21,209.6 
10.0