น้ำมันสำเร็จรูป
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
6,270.2 
27.1 
2
  เวียดนาม
3,847.7 
16.7 
3
  กัมพูชา
3,047.3 
13.2 
4
  ลาว
2,508.9 
10.9 
5
  จีน
2,497.3 
10.8 
6
  เมียนมา
1,380.3 
6.0 
7
  มาเลเซีย
1,065.1 
4.6 
8
  อินเดีย
339.1 
1.5 
9
  ออสเตรเลีย
331.8 
1.4 
10
  เกาหลีใต้
317.5 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
1,491.5 
6.4