เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
21,970.5 
12.8 
2
  อินโดนีเซีย
17,385.4 
10.1 
3
  แอฟริกาใต้
14,186.7 
8.2 
4
  ญี่ปุ่น
13,150.5 
7.6 
5
  ฮ่องกง
11,891.8 
6.9 
6
  อาร์เจนตินา
10,406.3 
6.0 
7
  จีน
10,049.6 
5.8 
8
  สหรัฐอเมริกา
8,204.7 
4.8 
9
  มาเลเซีย
7,233.9 
4.2 
10
  อินเดีย
7,074.6 
4.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
50,658.8 
29.5