เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
17,173.5 
14.1 
2
  อินโดนีเซีย
11,361.1 
9.4 
3
  ฮ่องกง
10,973.4 
9.0 
4
  แอฟริกาใต้
9,605.0 
7.9 
5
  ญี่ปุ่น
8,551.2 
7.0 
6
  อาร์เจนตินา
7,746.0 
6.4 
7
  จีน
7,222.1 
5.9 
8
  สหรัฐอเมริกา
5,663.6 
4.7 
9
  มาเลเซีย
5,018.7 
4.1 
10
  อินเดีย
4,420.6 
3.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
33,699.7 
27.9