เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
19,530.2 
13.4 
2
  อินโดนีเซีย
14,387.1 
9.9 
3
  แอฟริกาใต้
12,010.1 
8.2 
4
  ฮ่องกง
11,000.3 
7.5 
5
  ญี่ปุ่น
10,792.7 
7.4 
6
  อาร์เจนตินา
9,318.5 
6.4 
7
  จีน
8,140.6 
5.6 
8
  สหรัฐอเมริกา
6,934.2 
4.8 
9
  มาเลเซีย
6,082.0 
4.2 
10
  อินเดีย
5,722.2 
3.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
41,918.7 
28.7