เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
2,522.4 
12.7 
2
  อินโดนีเซีย
2,234.2 
11.2 
3
  สหรัฐอเมริกา
2,010.7 
10.1 
4
  จีน
1,457.8 
7.3 
5
  ฟิลิปปินส์
968.9 
4.9 
6
  อินเดีย
909.6 
4.6 
7
  เนเธอร์แลนด์
902.7 
4.5 
8
  มาเลเซีย
867.6 
4.4 
9
  เวียดนาม
735.9 
3.7 
10
  เมียนมา
519.4 
2.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
6,741.7 
34.0