เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
6,994.8 
29.0 
2
  อินเดีย
2,720.0 
11.3 
3
  อินโดนีเซีย
2,013.6 
8.3 
4
  เวียดนาม
1,773.2 
7.3 
5
  มาเลเซีย
1,539.2 
6.4 
6
  ญี่ปุ่น
1,130.8 
4.7 
7
  สหรัฐอเมริกา
757.3 
3.1 
8
  เกาหลีใต้
679.0 
2.8 
9
  สิงคโปร์
638.5 
2.6 
10
  ไต้หวัน
635.4 
2.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
5,253.1 
21.9