เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
79,654.0 
29.5 
2
  อินเดีย
28,130.8 
10.4 
3
  อินโดนีเซีย
24,396.8 
9.0 
4
  เวียดนาม
20,102.9 
7.5 
5
  ญี่ปุ่น
13,238.4 
4.9 
6
  มาเลเซีย
13,189.3 
4.9 
7
  สหรัฐอเมริกา
9,858.6 
3.7 
8
  ไต้หวัน
7,547.7 
2.8 
9
  เมียนมา
7,501.0 
2.8 
10
  เกาหลีใต้
6,268.7 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
59,703.1 
22.2