เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
56,512.7 
29.3 
2
  อินเดีย
20,438.3 
10.6 
3
  อินโดนีเซีย
17,504.6 
9.1 
4
  เวียดนาม
13,667.9 
7.1 
5
  มาเลเซีย
9,769.7 
5.1 
6
  ญี่ปุ่น
9,405.5 
4.9 
7
  สหรัฐอเมริกา
6,884.5 
3.6 
8
  ไต้หวัน
5,469.0 
2.8 
9
  เมียนมา
5,464.8 
2.8 
10
  สิงคโปร์
4,683.0 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
43,154.7 
22.3