ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
94,399.8 
26.7 
2
  จีน
90,986.9 
25.7 
3
  ญี่ปุ่น
15,848.0 
4.5 
4
  มาเลเซีย
13,116.9 
3.7 
5
  เวียดนาม
10,704.6 
3.0 
6
  ออสเตรเลีย
8,772.7 
2.5 
7
  อินเดีย
7,934.5 
2.2 
8
  อินโดนีเซีย
7,328.0 
2.1 
9
  เยอรมนี
6,178.3 
1.7 
10
  เนเธอร์แลนด์
5,101.7 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
93,143.7 
26.5