ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
7,607.9 
26.6 
2
  จีน
7,548.5 
26.4 
3
  ญี่ปุ่น
1,366.5 
4.8 
4
  มาเลเซีย
996.0 
3.5 
5
  เวียดนาม
843.4 
3.0 
6
  ออสเตรเลีย
795.1 
2.8 
7
  อินเดีย
593.9 
2.1 
8
  อินโดนีเซีย
570.8 
2.0 
9
  เยอรมนี
553.4 
1.9 
10
  เนเธอร์แลนด์
424.1 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
7,278.6 
25.4