ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
29,307.1 
26.7 
2
  สหรัฐอเมริกา
27,926.6 
25.5 
3
  ญี่ปุ่น
5,197.8 
4.7 
4
  มาเลเซีย
4,140.1 
3.8 
5
  เวียดนาม
3,133.2 
2.9 
6
  ออสเตรเลีย
2,746.5 
2.5 
7
  อินเดีย
2,478.0 
2.3 
8
  อินโดนีเซีย
2,088.8 
1.9 
9
  เยอรมนี
1,938.0 
1.8 
10
  เนเธอร์แลนด์
1,644.7 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
28,996.9 
26.4