ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
60,814.8 
26.3 
2
  สหรัฐอเมริกา
59,078.1 
25.5 
3
  ญี่ปุ่น
10,409.9 
4.5 
4
  มาเลเซีย
8,930.0 
3.9 
5
  เวียดนาม
7,070.4 
3.1 
6
  ออสเตรเลีย
5,855.8 
2.5 
7
  อินเดีย
5,358.9 
2.3 
8
  อินโดนีเซีย
4,618.8 
2.0 
9
  เยอรมนี
3,967.5 
1.7 
10
  เนเธอร์แลนด์
3,271.5 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
61,855.8 
26.8