ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
67,386.1 
26.0 
2
  จีน
66,558.5 
25.6 
3
  ญี่ปุ่น
11,805.9 
4.5 
4
  มาเลเซีย
9,910.8 
3.8 
5
  เวียดนาม
7,976.8 
3.1 
6
  ออสเตรเลีย
6,606.3 
2.5 
7
  อินเดีย
6,090.3 
2.3 
8
  อินโดนีเซีย
5,331.8 
2.1 
9
  เยอรมนี
4,476.1 
1.7 
10
  เนเธอร์แลนด์
3,638.4 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
69,811.4 
27.0