ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
85,448.2 
26.5 
2
  จีน
82,681.3 
25.7 
3
  ญี่ปุ่น
14,509.6 
4.5 
4
  มาเลเซีย
12,082.8 
3.8 
5
  เวียดนาม
9,754.6 
3.0 
6
  ออสเตรเลีย
7,986.4 
2.5 
7
  อินเดีย
7,333.7 
2.3 
8
  อินโดนีเซีย
6,678.8 
2.1 
9
  เยอรมนี
5,577.9 
1.7 
10
  เนเธอร์แลนด์
4,536.5 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
85,505.7 
26.5