ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
37,578.1 
26.9 
2
  สหรัฐอเมริกา
35,203.2 
25.2 
3
  ญี่ปุ่น
6,396.6 
4.6 
4
  มาเลเซีย
5,293.2 
3.8 
5
  เวียดนาม
4,090.4 
2.9 
6
  ออสเตรเลีย
3,540.7 
2.5 
7
  อินเดีย
3,149.2 
2.3 
8
  อินโดนีเซีย
2,628.4 
1.9 
9
  เยอรมนี
2,464.9 
1.8 
10
  เนเธอร์แลนด์
2,024.4 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
37,068.0 
26.6