เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  เวียดนาม
13,847.9 
11.1 
2
  ญี่ปุ่น
10,113.6 
8.1 
3
  ออสเตรเลีย
9,838.0 
7.9 
4
  อินเดีย
8,016.4 
6.5 
5
  สหรัฐอเมริกา
6,313.0 
5.1 
6
  อินโดนีเซีย
6,096.0 
4.9 
7
  ไต้หวัน
5,630.3 
4.5 
8
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
5,327.7 
4.3 
9
  สิงคโปร์
5,255.6 
4.2 
10
  สเปน
4,303.9 
3.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
49,533.0 
39.9