เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  เวียดนาม
14,500.7 
10.6 
2
  ออสเตรเลีย
11,468.1 
8.4 
3
  ญี่ปุ่น
11,038.7 
8.1 
4
  อินเดีย
8,507.0 
6.2 
5
  สหรัฐอเมริกา
6,907.1 
5.1 
6
  อินโดนีเซีย
6,905.2 
5.1 
7
  ไต้หวัน
6,150.6 
4.5 
8
  สิงคโปร์
5,816.0 
4.3 
9
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
5,812.7 
4.3 
10
  สเปน
4,660.7 
3.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
54,559.8 
40.0