เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  เวียดนาม
10,646.7 
12.9 
2
  ญี่ปุ่น
6,363.4 
7.7 
3
  อินเดีย
6,058.3 
7.4 
4
  ออสเตรเลีย
5,330.8 
6.5 
5
  ไต้หวัน
4,051.5 
4.9 
6
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
4,001.1 
4.9 
7
  สหรัฐอเมริกา
3,556.1 
4.3 
8
  อินโดนีเซีย
3,496.3 
4.2 
9
  สเปน
3,134.7 
3.8 
10
  สิงคโปร์
3,134.1 
3.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
32,543.3 
39.6