เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  เวียดนาม
17,071.6 
9.9 
2
  ออสเตรเลีย
16,319.2 
9.5 
3
  ญี่ปุ่น
13,902.3 
8.1 
4
  อินเดีย
10,930.9 
6.4 
5
  สหรัฐอเมริกา
9,971.5 
5.8 
6
  อินโดนีเซีย
9,514.5 
5.5 
7
  ไต้หวัน
7,824.2 
4.6 
8
  สิงคโปร์
7,543.1 
4.4 
9
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6,634.5 
3.9 
10
  สเปน
5,455.8 
3.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
66,452.3 
38.7