เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  เวียดนาม
9,090.3 
13.8 
2
  อินเดีย
5,086.2 
7.7 
3
  ญี่ปุ่น
5,003.4 
7.6 
4
  ออสเตรเลีย
4,324.8 
6.5 
5
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3,372.3 
5.1 
6
  ไต้หวัน
3,126.6 
4.7 
7
  สหรัฐอเมริกา
3,073.9 
4.7 
8
  อินโดนีเซีย
2,846.3 
4.3 
9
  สเปน
2,463.7 
3.7 
10
  อิตาลี
2,398.5 
3.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
25,296.1 
38.3