เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
73,591.9 
28.8 
2
  ฮ่องกง
45,857.5 
18.0 
3
  จีน
27,548.4 
10.8 
4
  เนเธอร์แลนด์
24,181.5 
9.5 
5
  มาเลเซีย
18,435.0 
7.2 
6
  ญี่ปุ่น
11,498.5 
4.5 
7
  เยอรมนี
7,184.2 
2.8 
8
  เม็กซิโก
5,282.4 
2.1 
9
  สิงคโปร์
5,178.0 
2.0 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
3,955.8 
1.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
32,490.6 
12.7