เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
13,084.6 
25.4 
2
  ฮ่องกง
8,470.4 
16.5 
3
  จีน
6,402.3 
12.4 
4
  เนเธอร์แลนด์
5,379.8 
10.5 
5
  มาเลเซีย
3,871.5 
7.5 
6
  ญี่ปุ่น
2,551.1 
5.0 
7
  เยอรมนี
1,869.6 
3.6 
8
  สิงคโปร์
1,146.6 
2.2 
9
  เวียดนาม
1,050.0 
2.0 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
865.6 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
6,783.8 
13.2