เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
184,433.3 
29.1 
2
  ฮ่องกง
116,887.2 
18.5 
3
  จีน
68,089.2 
10.8 
4
  เนเธอร์แลนด์
55,204.6 
8.7 
5
  มาเลเซีย
45,006.4 
7.1 
6
  ญี่ปุ่น
28,898.3 
4.6 
7
  เยอรมนี
19,304.5 
3.0 
8
  เม็กซิโก
13,575.7 
2.1 
9
  สิงคโปร์
11,116.5 
1.8 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
8,619.5 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
82,028.4 
12.9