เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
57,432.6 
28.2 
2
  ฮ่องกง
35,841.9 
17.6 
3
  จีน
21,827.4 
10.7 
4
  เนเธอร์แลนด์
20,666.7 
10.2 
5
  มาเลเซีย
14,342.3 
7.0 
6
  ญี่ปุ่น
9,118.1 
4.5 
7
  เยอรมนี
6,047.3 
3.0 
8
  เม็กซิโก
4,449.2 
2.2 
9
  สิงคโปร์
4,131.4 
2.0 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
3,346.6 
1.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
26,345.6 
13.0