เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
124,925.8 
29.4 
2
  ฮ่องกง
77,971.4 
18.3 
3
  จีน
47,342.4 
11.1 
4
  เนเธอร์แลนด์
37,923.5 
8.9 
5
  มาเลเซีย
29,099.2 
6.8 
6
  ญี่ปุ่น
18,285.4 
4.3 
7
  เยอรมนี
12,602.2 
3.0 
8
  เม็กซิโก
8,545.2 
2.0 
9
  สิงคโปร์
7,879.8 
1.9 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
6,240.1 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
54,328.1 
12.8