เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
141,864.2 
29.4 
2
  ฮ่องกง
89,415.0 
18.5 
3
  จีน
53,146.1 
11.0 
4
  เนเธอร์แลนด์
43,538.8 
9.0 
5
  มาเลเซีย
32,814.9 
6.8 
6
  ญี่ปุ่น
21,036.8 
4.4 
7
  เยอรมนี
14,517.9 
3.0 
8
  เม็กซิโก
9,739.0 
2.0 
9
  สิงคโปร์
8,734.8 
1.8 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
6,902.4 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
61,471.0 
12.7