เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
172,428.0 
29.4 
2
  ฮ่องกง
107,938.7 
18.4 
3
  จีน
63,570.6 
10.8 
4
  เนเธอร์แลนด์
52,278.2 
8.9 
5
  มาเลเซีย
41,118.6 
7.0 
6
  ญี่ปุ่น
26,666.3 
4.5 
7
  เยอรมนี
17,867.2 
3.0 
8
  เม็กซิโก
12,125.2 
2.1 
9
  สิงคโปร์
10,365.7 
1.8 
10
  สาธารณรัฐเช็ก
7,925.5 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
75,113.5 
12.8