เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
22,871.8 
13.7 
2
  ญี่ปุ่น
18,106.9 
10.9 
3
  อินเดีย
10,125.3 
6.1 
4
  อินโดนีเซีย
9,934.4 
6.0 
5
  มาเลเซีย
9,930.9 
6.0 
6
  เวียดนาม
8,140.3 
4.9 
7
  ฟิลิปปินส์
6,843.8 
4.1 
8
  จีน
6,793.9 
4.1 
9
  ออสเตรเลีย
6,091.4 
3.7 
10
  เมียนมา
5,970.3 
3.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
61,868.8 
36.9