เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
28,461.1 
14.2 
2
  ญี่ปุ่น
21,422.5 
10.7 
3
  อินโดนีเซีย
12,253.6 
6.1 
4
  มาเลเซีย
11,840.0 
5.9 
5
  อินเดีย
11,748.3 
5.9 
6
  เวียดนาม
10,070.7 
5.0 
7
  จีน
8,137.9 
4.1 
8
  ฟิลิปปินส์
7,882.9 
3.9 
9
  เมียนมา
7,580.9 
3.8 
10
  ออสเตรเลีย
7,021.2 
3.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
73,965.1 
36.9