เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
17,861.1 
13.4 
2
  ญี่ปุ่น
14,282.5 
10.7 
3
  อินเดีย
8,133.5 
6.1 
4
  มาเลเซีย
8,048.0 
6.1 
5
  อินโดนีเซีย
7,833.4 
5.9 
6
  เวียดนาม
6,420.8 
4.8 
7
  ฟิลิปปินส์
5,414.7 
4.1 
8
  จีน
5,255.3 
4.0 
9
  ลาว
4,779.7 
3.6 
10
  ออสเตรเลีย
4,737.5 
3.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
50,221.1 
37.7