เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
13,221.7 
13.4 
2
  ญี่ปุ่น
10,675.2 
10.8 
3
  อินเดีย
6,147.8 
6.2 
4
  มาเลเซีย
5,957.3 
6.0 
5
  อินโดนีเซีย
5,555.1 
5.6 
6
  เวียดนาม
4,551.9 
4.6 
7
  ฟิลิปปินส์
4,267.4 
4.3 
8
  จีน
4,028.0 
4.1 
9
  ลาว
3,659.4 
3.7 
10
  เมียนมา
3,598.4 
3.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
37,244.4 
37.7