อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
12,662.6 
40.3 
2
  สหรัฐอเมริกา
4,484.5 
14.3 
3
  ฮ่องกง
1,969.4 
6.3 
4
  สิงคโปร์
1,855.7 
5.9 
5
  เยอรมนี
1,779.6 
5.7 
6
  อิตาลี
1,039.2 
3.3 
7
  เบลเยียม
955.0 
3.0 
8
  อินเดีย
827.1 
2.6 
9
  ญี่ปุ่น
806.2 
2.6 
10
  กัมพูชา
675.5 
2.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
4,342.2 
13.8