อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ฮ่องกง
60,437.2 
20.6 
2
  กัมพูชา
43,853.8 
15.0 
3
  สวิตเซอร์แลนด์
42,807.2 
14.6 
4
  สหรัฐอเมริกา
32,706.4 
11.2 
5
  เยอรมนี
17,554.4 
6.0 
6
  สิงคโปร์
14,495.7 
4.9 
7
  อินเดีย
9,050.6 
3.1 
8
  เบลเยียม
7,814.5 
2.7 
9
  จีน
7,735.9 
2.6 
10
  ญี่ปุ่น
7,095.4 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
49,430.2 
16.9