อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
32,413.9 
24.6 
2
  ฮ่องกง
23,433.9 
17.8 
3
  สหรัฐอเมริกา
13,141.6 
10.0 
4
  กัมพูชา
11,096.8 
8.4 
5
  เยอรมนี
6,607.6 
5.0 
6
  สิงคโปร์
6,302.6 
4.8 
7
  อินเดีย
4,126.0 
3.1 
8
  จีน
4,076.9 
3.1 
9
  เบลเยียม
3,311.8 
2.5 
10
  ญี่ปุ่น
3,247.9 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
24,209.8 
18.2