อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
37,802.8 
23.3 
2
  ฮ่องกง
25,852.9 
15.9 
3
  สหรัฐอเมริกา
18,490.9 
11.4 
4
  กัมพูชา
15,926.0 
9.8 
5
  เยอรมนี
8,888.7 
5.5 
6
  สิงคโปร์
8,488.4 
5.2 
7
  อินเดีย
5,554.3 
3.4 
8
  จีน
4,491.1 
2.8 
9
  ญี่ปุ่น
4,151.5 
2.6 
10
  เบลเยียม
3,920.2 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
28,831.1 
17.7