อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ฮ่องกง
70,193.1 
18.3 
2
  สวิตเซอร์แลนด์
55,872.2 
14.6 
3
  กัมพูชา
55,336.3 
14.4 
4
  สหรัฐอเมริกา
43,518.1 
11.3 
5
  สิงคโปร์
25,581.1 
6.7 
6
  เยอรมนี
23,958.1 
6.2 
7
  อินเดีย
11,864.6 
3.1 
8
  จีน
11,040.8 
2.9 
9
  เบลเยียม
10,509.0 
2.7 
10
  ญี่ปุ่น
9,206.4 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
66,633.6 
17.4