อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
42,501.2 
16.9 
2
  ฮ่องกง
42,323.6 
16.9 
3
  กัมพูชา
37,243.2 
14.8 
4
  สหรัฐอเมริกา
28,684.3 
11.4 
5
  เยอรมนี
15,271.7 
6.1 
6
  สิงคโปร์
12,637.5 
5.0 
7
  อินเดีย
8,257.2 
3.3 
8
  จีน
6,950.5 
2.8 
9
  เบลเยียม
6,751.2 
2.7 
10
  ญี่ปุ่น
6,286.8 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
43,984.4 
17.6