อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ฮ่องกง
67,464.0 
19.0 
2
  กัมพูชา
53,311.3 
15.0 
3
  สวิตเซอร์แลนด์
48,364.8 
13.6 
4
  สหรัฐอเมริกา
40,453.9 
11.4 
5
  เยอรมนี
22,391.3 
6.3 
6
  สิงคโปร์
21,733.0 
6.1 
7
  อินเดีย
10,854.2 
3.1 
8
  จีน
10,162.0 
2.9 
9
  เบลเยียม
9,655.6 
2.7 
10
  ญี่ปุ่น
8,708.4 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
62,012.6 
17.4