อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ฮ่องกง
70,193.1 
18.3 
2
  สวิตเซอร์แลนด์
55,875.8 
14.6 
3
  กัมพูชา
55,339.7 
14.4 
4
  สหรัฐอเมริกา
43,523.6 
11.3 
5
  สิงคโปร์
25,584.5 
6.7 
6
  เยอรมนี
23,964.1 
6.2 
7
  อินเดีย
11,887.5 
3.1 
8
  จีน
11,156.4 
2.9 
9
  เบลเยียม
10,509.3 
2.7 
10
  ญี่ปุ่น
9,219.0 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
66,704.0 
17.4