ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
97,642.4 
32.0 
2
  จีน
74,423.7 
24.4 
3
  ญี่ปุ่น
12,873.6 
4.2 
4
  มาเลเซีย
8,494.3 
2.8 
5
  ออสเตรเลีย
7,554.3 
2.5 
6
  เวียดนาม
7,081.9 
2.3 
7
  เกาหลีใต้
6,259.7 
2.1 
8
  สหราชอาณาจักร
6,086.0 
2.0 
9
  เยอรมนี
5,235.8 
1.7 
10
  อินเดีย
4,564.1 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
74,948.6 
24.5