เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  เวียดนาม
15,574.8 
11.5 
2
  สหรัฐอเมริกา
14,693.0 
10.8 
3
  ออสเตรเลีย
14,372.3 
10.6 
4
  ญี่ปุ่น
9,663.9 
7.1 
5
  ไต้หวัน
7,521.4 
5.6 
6
  อินเดีย
6,104.5 
4.5 
7
  ฝรั่งเศส
5,193.1 
3.8 
8
  อินโดนีเซีย
5,182.8 
3.8 
9
  เยอรมนี
4,831.5 
3.6 
10
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
4,425.2 
3.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
47,932.8 
35.4