เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
172,845.9 
36.2 
2
  ฮ่องกง
69,152.9 
14.5 
3
  จีน
57,322.9 
12.0 
4
  เนเธอร์แลนด์
37,129.7 
7.8 
5
  ญี่ปุ่น
22,454.3 
4.7 
6
  มาเลเซีย
15,958.7 
3.3 
7
  สิงคโปร์
14,434.9 
3.0 
8
  เม็กซิโก
12,483.3 
2.6 
9
  เยอรมนี
11,684.6 
2.4 
10
  เกาหลีใต้
5,907.4 
1.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
58,319.2 
12.3