อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
218,552.1 
41.5 
2
  สิงคโปร์
118,169.0 
22.4 
3
  ฮ่องกง
50,655.7 
9.6 
4
  ออสเตรเลีย
37,080.0 
7.0 
5
  สหรัฐอเมริกา
25,773.5 
4.9 
6
  เยอรมนี
14,818.8 
2.8 
7
  อินเดีย
9,491.9 
1.8 
8
  กัมพูชา
6,795.4 
1.3 
9
  ญี่ปุ่น
6,038.4 
1.1 
10
  เบลเยียม
4,312.9 
0.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
35,441.0 
6.8