เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
47,113.3 
24.6 
2
  ญี่ปุ่น
20,728.3 
10.8 
3
  เวียดนาม
17,307.8 
9.0 
4
  อินเดีย
16,785.6 
8.8 
5
  อินโดนีเซีย
12,944.7 
6.8 
6
  มาเลเซีย
11,168.4 
5.8 
7
  สหรัฐอเมริกา
8,265.6 
4.3 
8
  ไต้หวัน
6,094.0 
3.2 
9
  กัมพูชา
5,265.3 
2.7 
10
  เกาหลีใต้
4,957.9 
2.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
40,945.6 
21.4