ผลิตภัณฑ์ยาง
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
102,825.6 
33.6 
2
  จีน
58,942.2 
19.3 
3
  ญี่ปุ่น
12,358.0 
4.0 
4
  มาเลเซีย
9,222.3 
3.0 
5
  ออสเตรเลีย
8,108.0 
2.7 
6
  เวียดนาม
7,352.7 
2.4 
7
  เยอรมนี
7,109.5 
2.3 
8
  เกาหลีใต้
6,848.5 
2.2 
9
  อินโดนีเซีย
5,485.3 
1.8 
10
  เนเธอร์แลนด์
5,220.6 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
82,294.9 
27.0