เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
21,176.7 
15.6 
2
  เวียดนาม
12,692.6 
9.4 
3
  ออสเตรเลีย
11,810.0 
8.7 
4
  ญี่ปุ่น
7,308.8 
5.4 
5
  ไต้หวัน
6,553.7 
4.8 
6
  อินเดีย
5,914.0 
4.4 
7
  ฝรั่งเศส
5,490.8 
4.1 
8
  อินโดนีเซีย
5,174.4 
3.8 
9
  สิงคโปร์
4,766.0 
3.5 
10
  อิตาลี
4,431.6 
3.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
50,041.4 
37.0