เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอเมริกา
138,543.3 
32.2 
2
  ฮ่องกง
65,631.9 
15.2 
3
  จีน
57,235.9 
13.3 
4
  เนเธอร์แลนด์
30,706.6 
7.1 
5
  สิงคโปร์
22,715.9 
5.3 
6
  มาเลเซีย
17,657.4 
4.1 
7
  ญี่ปุ่น
17,484.5 
4.1 
8
  เยอรมนี
14,101.3 
3.3 
9
  เกาหลีใต้
6,814.0 
1.6 
10
  เม็กซิโก
6,731.3 
1.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
52,962.7 
12.2