อัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
39,479.8 
19.9 
2
  สหรัฐอเมริกา
30,159.3 
15.2 
3
  ฮ่องกง
29,733.6 
15.0 
4
  สวิตเซอร์แลนด์
18,155.3 
9.1 
5
  เยอรมนี
10,318.7 
5.2 
6
  อินเดีย
9,277.5 
4.7 
7
  ออสเตรเลีย
8,392.1 
4.2 
8
  สหราชอาณาจักร
7,129.5 
3.6 
9
  ลาว
7,016.1 
3.5 
10
  ญี่ปุ่น
5,296.7 
2.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
33,621.9 
16.9