น้ำมันดิบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
195,568.7 
28.8 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
156,976.6 
23.1 
3
  มาเลเซีย
63,098.7 
9.3 
4
  รัสเซีย
44,818.9 
6.6 
5
  อินโดนีเซีย
39,069.5 
5.8 
6
  กาตาร์
35,335.0 
5.2 
7
  ออสเตรเลีย
22,854.7 
3.4 
8
  บรูไน
20,443.2 
3.0 
9
  ไนจีเรีย
14,602.1 
2.1 
10
  สหรัฐอเมริกา
12,243.7 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
74,396.2 
10.9