น้ำมันดิบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
120,484.1 
27.9 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
97,986.5 
22.7 
3
  มาเลเซีย
43,234.7 
10.0 
4
  กาตาร์
27,300.9 
6.3 
5
  รัสเซีย
27,111.0 
6.3 
6
  อินโดนีเซีย
25,853.9 
6.0 
7
  บรูไน
15,309.4 
3.5 
8
  ออสเตรเลีย
13,330.4 
3.1 
9
  สหรัฐอเมริกา
8,412.4 
1.9 
10
  เวียดนาม
8,001.3 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
45,428.0 
10.4