น้ำมันดิบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
183,479.6 
28.6 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
151,053.4 
23.5 
3
  มาเลเซีย
57,662.1 
9.0 
4
  รัสเซีย
41,102.6 
6.4 
5
  อินโดนีเซีย
36,988.5 
5.8 
6
  กาตาร์
35,239.4 
5.5 
7
  ออสเตรเลีย
21,975.4 
3.4 
8
  บรูไน
18,312.6 
2.9 
9
  ไนจีเรีย
14,139.8 
2.2 
10
  สหรัฐอเมริกา
11,766.7 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
70,767.9 
10.9