น้ำมันดิบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
149,146.3 
27.9 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
125,454.1 
23.5 
3
  มาเลเซีย
50,949.7 
9.5 
4
  รัสเซีย
34,152.3 
6.4 
5
  กาตาร์
32,099.5 
6.0 
6
  อินโดนีเซีย
29,630.8 
5.5 
7
  บรูไน
16,783.7 
3.1 
8
  ออสเตรเลีย
16,718.1 
3.1 
9
  ไนจีเรีย
10,516.3 
2.0 
10
  เวียดนาม
10,073.7 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
58,559.6 
11.1