เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
130,975.4 
29.7 
2
  จีน
99,882.3 
22.6 
3
  เยอรมนี
30,182.7 
6.8 
4
  สหรัฐอเมริกา
29,360.9 
6.7 
5
  สหราชอาณาจักร
27,147.3 
6.2 
6
  ไต้หวัน
14,759.2 
3.3 
7
  เกาหลีใต้
12,390.5 
2.8 
8
  อิตาลี
11,693.8 
2.7 
9
  อินโดนีเซีย
11,515.4 
2.6 
10
  มาเลเซีย
11,335.4 
2.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
61,754.5 
14.0