เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
197,408.4 
29.5 
2
  จีน
145,167.4 
21.7 
3
  เยอรมนี
47,991.7 
7.2 
4
  สหราชอาณาจักร
47,413.4 
7.1 
5
  สหรัฐอเมริกา
44,435.1 
6.6 
6
  ไต้หวัน
21,596.0 
3.2 
7
  อินโดนีเซีย
18,485.5 
2.8 
8
  เกาหลีใต้
18,288.3 
2.7 
9
  อิตาลี
17,571.2 
2.6 
10
  มาเลเซีย
17,011.9 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
93,869.0 
14.1