เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
163,910.2 
29.4 
2
  จีน
121,479.2 
21.8 
3
  เยอรมนี
39,528.0 
7.1 
4
  สหราชอาณาจักร
39,024.5 
7.0 
5
  สหรัฐอเมริกา
36,977.2 
6.6 
6
  ไต้หวัน
18,109.1 
3.3 
7
  เกาหลีใต้
15,654.5 
2.8 
8
  อินโดนีเซีย
15,083.2 
2.7 
9
  อิตาลี
14,788.6 
2.7 
10
  มาเลเซีย
14,215.1 
2.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
77,950.2 
14.0