เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
197,469.1 
29.6 
2
  จีน
145,190.1 
21.7 
3
  เยอรมนี
48,011.6 
7.2 
4
  สหราชอาณาจักร
47,425.6 
7.1 
5
  สหรัฐอเมริกา
42,928.4 
6.4 
6
  ไต้หวัน
21,601.7 
3.2 
7
  อินโดนีเซีย
18,493.4 
2.8 
8
  เกาหลีใต้
18,269.3 
2.7 
9
  อิตาลี
17,570.2 
2.6 
10
  มาเลเซีย
17,011.6 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
93,962.5 
14.2