เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
213,385.1 
36.0 
2
  ญี่ปุ่น
132,968.8 
22.4 
3
  มาเลเซีย
34,388.8 
5.8 
4
  ไทย
31,200.3 
5.3 
5
  สหรัฐอเมริกา
24,689.3 
4.2 
6
  เกาหลีใต้
23,400.5 
3.9 
7
  เยอรมนี
19,356.2 
3.3 
8
  ฟิลิปปินส์
12,835.7 
2.2 
9
  ไต้หวัน
12,405.9 
2.1 
10
  เวียดนาม
11,387.2 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
76,525.9 
12.9