เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
140,163.6 
35.8 
2
  ญี่ปุ่น
83,604.1 
21.4 
3
  มาเลเซีย
23,641.8 
6.0 
4
  ไทย
22,193.5 
5.7 
5
  สหรัฐอเมริกา
17,059.5 
4.4 
6
  เกาหลีใต้
16,809.8 
4.3 
7
  เยอรมนี
12,394.2 
3.2 
8
  ฟิลิปปินส์
8,567.8 
2.2 
9
  ไต้หวัน
8,471.3 
2.2 
10
  เวียดนาม
7,314.3 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
50,898.3 
12.9