เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
177,038.5 
35.8 
2
  ญี่ปุ่น
109,646.6 
22.2 
3
  มาเลเซีย
29,102.5 
5.9 
4
  ไทย
27,230.9 
5.5 
5
  สหรัฐอเมริกา
20,936.9 
4.2 
6
  เกาหลีใต้
19,858.2 
4.0 
7
  เยอรมนี
15,871.9 
3.2 
8
  ฟิลิปปินส์
11,074.3 
2.2 
9
  ไต้หวัน
10,441.8 
2.1 
10
  เวียดนาม
9,432.5 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
64,166.5 
13.0