เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
66,701.7 
40.3 
2
  มาเลเซีย
32,535.3 
19.7 
3
  สิงคโปร์
24,179.0 
14.6 
4
  ฟิลิปปินส์
13,091.1 
7.9 
5
  ไทย
6,836.4 
4.1 
6
  ญี่ปุ่น
6,251.0 
3.8 
7
  สหรัฐอเมริกา
4,366.3 
2.6 
8
  ไต้หวัน
2,249.4 
1.4 
9
  เวียดนาม
1,863.8 
1.1 
10
  เกาหลีใต้
1,605.5 
1.0 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
5,726.3 
3.5