เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
100,722.3 
39.2 
2
  มาเลเซีย
49,590.4 
19.3 
3
  สิงคโปร์
38,451.4 
15.0 
4
  ฟิลิปปินส์
20,944.7 
8.1 
5
  ไทย
14,724.4 
5.7 
6
  ญี่ปุ่น
9,113.4 
3.5 
7
  สหรัฐอเมริกา
5,726.0 
2.2 
8
  ไต้หวัน
3,599.8 
1.4 
9
  เวียดนาม
2,702.7 
1.1 
10
  ฮ่องกง
2,323.6 
0.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
9,196.7 
3.6