เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
100,706.1 
39.2 
2
  มาเลเซีย
49,588.7 
19.3 
3
  สิงคโปร์
38,458.4 
15.0 
4
  ฟิลิปปินส์
20,944.7 
8.1 
5
  ไทย
14,721.2 
5.7 
6
  ญี่ปุ่น
9,114.2 
3.5 
7
  สหรัฐอเมริกา
5,731.4 
2.2 
8
  ไต้หวัน
3,599.8 
1.4 
9
  เวียดนาม
2,701.0 
1.1 
10
  ฮ่องกง
2,327.3 
0.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
9,279.0 
3.6