เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
84,227.9 
39.8 
2
  มาเลเซีย
40,649.5 
19.2 
3
  สิงคโปร์
31,369.5 
14.8 
4
  ฟิลิปปินส์
17,170.3 
8.1 
5
  ไทย
10,622.8 
5.0 
6
  ญี่ปุ่น
7,695.0 
3.6 
7
  สหรัฐอเมริกา
5,080.2 
2.4 
8
  ไต้หวัน
2,892.1 
1.4 
9
  เวียดนาม
2,302.7 
1.1 
10
  เกาหลีใต้
2,090.4 
1.0 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
7,729.2 
3.6