เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
122,897.8 
24.3 
2
  ญี่ปุ่น
78,548.6 
15.5 
3
  สหรัฐอเมริกา
45,885.4 
9.1 
4
  สิงคโปร์
37,646.8 
7.4 
5
  มาเลเซีย
32,116.5 
6.3 
6
  เกาหลีใต้
31,604.1 
6.2 
7
  ไต้หวัน
27,348.3 
5.4 
8
  เยอรมนี
19,813.2 
3.9 
9
  อินโดนีเซีย
14,133.4 
2.8 
10
  ซาอุดีอาระเบีย
13,984.9 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
81,847.3 
16.3