เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
122,799.9 
24.3 
2
  ญี่ปุ่น
78,586.7 
15.5 
3
  สหรัฐอเมริกา
45,879.1 
9.1 
4
  สิงคโปร์
37,678.2 
7.5 
5
  มาเลเซีย
32,068.2 
6.3 
6
  เกาหลีใต้
31,611.8 
6.3 
7
  ไต้หวัน
27,327.0 
5.4 
8
  เยอรมนี
19,751.4 
3.9 
9
  อินโดนีเซีย
14,203.4 
2.8 
10
  ซาอุดีอาระเบีย
13,863.5 
2.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
81,918.1 
16.2