เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
101,364.7 
23.8 
2
  ญี่ปุ่น
66,087.5 
15.5 
3
  สหรัฐอเมริกา
39,138.8 
9.2 
4
  สิงคโปร์
32,345.0 
7.6 
5
  มาเลเซีย
26,684.6 
6.3 
6
  เกาหลีใต้
26,521.1 
6.2 
7
  ไต้หวัน
23,162.2 
5.4 
8
  เยอรมนี
16,763.1 
3.9 
9
  อินโดนีเซีย
12,151.3 
2.9 
10
  ซาอุดีอาระเบีย
11,903.7 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
68,891.6 
16.4