เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
80,692.5 
23.5 
2
  ญี่ปุ่น
52,996.1 
15.5 
3
  สหรัฐอเมริกา
32,679.0 
9.5 
4
  สิงคโปร์
26,426.1 
7.7 
5
  มาเลเซีย
21,698.4 
6.3 
6
  เกาหลีใต้
21,369.5 
6.2 
7
  ไต้หวัน
18,688.7 
5.5 
8
  เยอรมนี
13,276.7 
3.9 
9
  อินโดนีเซีย
9,888.5 
2.9 
10
  อินเดีย
9,680.7 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
55,346.6 
16.2