เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
205,711.9 
42.1 
2
  ฮ่องกง
74,413.2 
15.2 
3
  ออสเตรเลีย
46,399.7 
9.5 
4
  อินเดีย
27,025.1 
5.5 
5
  สิงคโปร์
22,850.5 
4.7 
6
  จีน
17,491.3 
3.6 
7
  เบลเยียม
17,238.2 
3.5 
8
  ญี่ปุ่น
15,698.7 
3.2 
9
  สหรัฐอเมริกา
14,959.7 
3.1 
10
  เยอรมนี
6,947.5 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
40,442.0 
8.2