เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
133,402.0 
43.9 
2
  ฮ่องกง
41,107.3 
13.5 
3
  ออสเตรเลีย
23,487.0 
7.7 
4
  อินเดีย
17,872.2 
5.9 
5
  สิงคโปร์
14,690.1 
4.8 
6
  จีน
12,456.6 
4.1 
7
  เบลเยียม
11,572.9 
3.8 
8
  สหรัฐอเมริกา
9,212.8 
3.0 
9
  ญี่ปุ่น
8,910.8 
2.9 
10
  เยอรมนี
5,487.9 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
25,497.0 
8.6