เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
154,798.8 
41.7 
2
  ฮ่องกง
49,589.4 
13.4 
3
  ออสเตรเลีย
28,179.7 
7.6 
4
  อินเดีย
23,388.6 
6.3 
5
  สิงคโปร์
18,641.3 
5.0 
6
  จีน
15,547.6 
4.2 
7
  เบลเยียม
14,708.6 
4.0 
8
  สหรัฐอเมริกา
13,061.5 
3.5 
9
  ญี่ปุ่น
12,059.6 
3.2 
10
  เยอรมนี
6,506.0 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
34,756.2 
9.3