เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
205,707.7 
42.0 
2
  ฮ่องกง
74,416.5 
15.2 
3
  ออสเตรเลีย
46,399.7 
9.5 
4
  อินเดีย
27,088.7 
5.5 
5
  สิงคโปร์
22,850.4 
4.7 
6
  จีน
17,490.4 
3.6 
7
  เบลเยียม
17,238.2 
3.5 
8
  ญี่ปุ่น
15,699.2 
3.2 
9
  สหรัฐอเมริกา
14,957.5 
3.1 
10
  เยอรมนี
6,947.5 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
40,488.9 
8.3