เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
150,677.7 
38.8 
2
  จีน
79,882.5 
20.6 
3
  เกาหลีใต้
48,947.0 
12.6 
4
  ไต้หวัน
21,232.3 
5.5 
5
  อิหร่าน
16,219.1 
4.2 
6
  สหรัฐอเมริกา
8,398.4 
2.2 
7
  มาเลเซีย
7,360.0 
1.9 
8
  รัสเซีย
7,145.5 
1.8 
9
  เวียดนาม
6,804.2 
1.8 
10
  อินเดีย
4,460.2 
1.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
37,345.1 
9.5