เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
149,707.7 
38.4 
2
  จีน
79,726.8 
20.4 
3
  เกาหลีใต้
50,778.7 
13.0 
4
  ไต้หวัน
21,220.1 
5.4 
5
  อิหร่าน
17,069.3 
4.4 
6
  สหรัฐอเมริกา
8,384.3 
2.1 
7
  มาเลเซีย
7,359.9 
1.9 
8
  รัสเซีย
7,145.5 
1.8 
9
  เวียดนาม
6,804.2 
1.7 
10
  อินเดีย
4,460.0 
1.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
37,648.5 
9.8