เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
124,901.8 
39.1 
2
  จีน
67,008.8 
21.0 
3
  เกาหลีใต้
39,846.0 
12.5 
4
  ไต้หวัน
17,745.5 
5.6 
5
  อิหร่าน
11,743.9 
3.7 
6
  สหรัฐอเมริกา
6,310.6 
2.0 
7
  มาเลเซีย
6,155.2 
1.9 
8
  เวียดนาม
5,402.9 
1.7 
9
  รัสเซีย
4,143.7 
1.3 
10
  อินเดีย
3,919.4 
1.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
32,361.9 
10.0