เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2560/2017
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
98,384.3 
37.8 
2
  จีน
52,845.4 
20.3 
3
  เกาหลีใต้
33,810.1 
13.0 
4
  ไต้หวัน
14,496.9 
5.6 
5
  อิหร่าน
11,453.6 
4.4 
6
  สหรัฐอเมริกา
5,469.2 
2.1 
7
  มาเลเซีย
5,052.1 
1.9 
8
  เวียดนาม
3,998.5 
1.5 
9
  รัสเซีย
3,681.4 
1.4 
10
  อินเดีย
3,261.4 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
27,500.6 
10.7