ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
10,108.8 
31.0 
2
  จีน
8,121.2 
24.9 
3
  เยอรมนี
2,294.2 
7.0 
4
  สหรัฐอเมริกา
1,864.3 
5.7 
5
  อินโดนีเซีย
1,611.1 
4.9 
6
  ไทย
1,326.1 
4.1 
7
  มาเลเซีย
941.2 
2.9 
8
  อินเดีย
859.8 
2.6 
9
  ฟิลิปปินส์
819.1 
2.5 
10
  เม็กซิโก
627.6 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
4,060.0 
12.5