ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
40,391.9 
32.5 
2
  จีน
30,313.6 
24.4 
3
  เยอรมนี
8,760.5 
7.1 
4
  สหรัฐอเมริกา
7,021.5 
5.7 
5
  อินโดนีเซีย
6,552.0 
5.3 
6
  ไทย
4,066.7 
3.3 
7
  มาเลเซีย
3,646.0 
2.9 
8
  ฟิลิปปินส์
3,631.0 
2.9 
9
  อินเดีย
2,941.4 
2.4 
10
  เวียดนาม
2,260.3 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
14,621.7 
11.7