น้ำมันดิบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
273,249.1 
30.2 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
180,294.9 
19.9 
3
  มาเลเซีย
57,233.5 
6.3 
4
  ออสเตรเลีย
53,788.8 
6.0 
5
  กาตาร์
53,446.7 
5.9 
6
  รัสเซีย
45,976.0 
5.1 
7
  สหรัฐอเมริกา
39,651.6 
4.4 
8
  อินโดนีเซีย
39,112.0 
4.3 
9
  อังโกลา
29,665.9 
3.3 
10
  บรูไน
25,979.5 
2.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
105,478.9 
11.7