น้ำมันดิบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
85,078.7 
30.7 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
57,651.3 
20.8 
3
  มาเลเซีย
21,935.4 
7.9 
4
  กาตาร์
17,064.4 
6.2 
5
  ออสเตรเลีย
15,355.0 
5.5 
6
  อินโดนีเซีย
14,672.3 
5.3 
7
  รัสเซีย
13,952.2 
5.0 
8
  อังโกลา
9,760.6 
3.5 
9
  บรูไน
8,565.3 
3.1 
10
  สหรัฐอเมริกา
6,072.4 
2.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
27,155.2 
9.8