น้ำมันดิบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
202,945.5 
31.0 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
135,202.9 
20.7 
3
  มาเลเซีย
40,355.2 
6.2 
4
  ออสเตรเลีย
37,988.0 
5.8 
5
  กาตาร์
36,934.7 
5.6 
6
  รัสเซีย
36,365.3 
5.6 
7
  อินโดนีเซีย
29,761.3 
4.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
23,341.4 
3.6 
9
  อังโกลา
22,248.7 
3.4 
10
  บรูไน
18,299.8 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
71,148.5 
10.8