น้ำมันดิบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
173,460.7 
30.0 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
119,990.1 
20.8 
3
  มาเลเซีย
39,683.1 
6.9 
4
  ออสเตรเลีย
34,501.5 
6.0 
5
  รัสเซีย
34,329.8 
5.9 
6
  กาตาร์
34,295.5 
5.9 
7
  อินโดนีเซีย
28,109.6 
4.9 
8
  อังโกลา
19,525.5 
3.4 
9
  สหรัฐอเมริกา
17,597.2 
3.0 
10
  บรูไน
15,678.2 
2.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
61,034.8 
10.5