น้ำมันดิบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
18,485.2 
27.6 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
12,910.4 
19.3 
3
  อังโกลา
4,899.2 
7.3 
4
  มาเลเซีย
4,533.4 
6.8 
5
  รัสเซีย
4,332.2 
6.5 
6
  อินโดนีเซีย
4,169.5 
6.2 
7
  กาตาร์
3,383.5 
5.0 
8
  บรูไน
3,079.6 
4.6 
9
  เวียดนาม
2,914.7 
4.3 
10
  สหรัฐอเมริกา
1,569.1 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
6,733.8 
10.1