น้ำมันดิบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
244,961.6 
29.8 
2
  ซาอุดีอาระเบีย
167,981.8 
20.4 
3
  มาเลเซีย
52,188.7 
6.3 
4
  ออสเตรเลีย
48,796.9 
5.9 
5
  กาตาร์
46,490.0 
5.6 
6
  รัสเซีย
43,175.0 
5.2 
7
  อินโดนีเซีย
37,349.2 
4.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
32,641.0 
4.0 
9
  อังโกลา
27,526.8 
3.3 
10
  บรูไน
25,272.6 
3.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
96,955.9 
11.9