เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
130,838.3 
29.4 
2
  จีน
106,250.2 
23.9 
3
  เยอรมนี
30,842.5 
6.9 
4
  สหรัฐอเมริกา
29,095.8 
6.5 
5
  สหราชอาณาจักร
22,997.0 
5.2 
6
  ไต้หวัน
13,589.8 
3.1 
7
  อินโดนีเซีย
13,084.6 
2.9 
8
  เกาหลีใต้
12,316.6 
2.8 
9
  อินเดีย
11,461.3 
2.6 
10
  มาเลเซีย
11,296.8 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
62,720.9 
14.2