เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
181,839.8 
29.4 
2
  จีน
148,568.8 
24.0 
3
  สหรัฐอเมริกา
40,853.1 
6.6 
4
  เยอรมนี
40,515.6 
6.5 
5
  สหราชอาณาจักร
33,293.0 
5.4 
6
  อินเดีย
19,315.0 
3.1 
7
  ไต้หวัน
18,326.1 
3.0 
8
  อินโดนีเซีย
17,848.0 
2.9 
9
  เกาหลีใต้
16,844.4 
2.7 
10
  มาเลเซีย
15,324.0 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
86,750.1 
13.9