เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
15,735.7 
25.8 
2
  จีน
14,442.3 
23.7 
3
  เยอรมนี
6,843.4 
11.2 
4
  สหรัฐอเมริกา
5,131.2 
8.4 
5
  สหราชอาณาจักร
3,082.0 
5.1 
6
  ไต้หวัน
1,825.9 
3.0 
7
  อินโดนีเซีย
1,573.1 
2.6 
8
  มาเลเซีย
1,530.9 
2.5 
9
  อิตาลี
1,522.0 
2.5 
10
  เกาหลีใต้
1,257.7 
2.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
7,954.6 
13.1