เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
198,303.7 
29.4 
2
  จีน
161,479.6 
24.0 
3
  สหรัฐอเมริกา
44,425.1 
6.6 
4
  เยอรมนี
44,314.1 
6.6 
5
  สหราชอาณาจักร
35,509.8 
5.3 
6
  อินเดีย
20,982.4 
3.1 
7
  ไต้หวัน
19,971.4 
3.0 
8
  อินโดนีเซีย
19,361.1 
2.9 
9
  เกาหลีใต้
18,681.6 
2.8 
10
  มาเลเซีย
16,560.3 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
94,269.1 
13.8