เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
146,040.6 
29.3 
2
  จีน
119,950.0 
24.1 
3
  เยอรมนี
34,031.5 
6.8 
4
  สหรัฐอเมริกา
32,396.5 
6.5 
5
  สหราชอาณาจักร
25,525.6 
5.1 
6
  ไต้หวัน
14,971.1 
3.0 
7
  อินโดนีเซีย
14,520.2 
2.9 
8
  อินเดีย
14,342.7 
2.9 
9
  เกาหลีใต้
13,551.5 
2.7 
10
  มาเลเซีย
12,609.8 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
70,265.9 
14.2