เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
64,266.6 
30.1 
2
  จีน
49,178.9 
23.0 
3
  เยอรมนี
16,181.7 
7.6 
4
  สหรัฐอเมริกา
13,714.8 
6.4 
5
  สหราชอาณาจักร
12,463.4 
5.8 
6
  ไต้หวัน
6,543.5 
3.1 
7
  อินโดนีเซีย
5,744.1 
2.7 
8
  มาเลเซีย
5,581.4 
2.6 
9
  เกาหลีใต้
5,400.9 
2.5 
10
  อิตาลี
4,864.4 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
29,744.1 
13.9