เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
79,367.0 
29.3 
2
  จีน
62,892.2 
23.2 
3
  เยอรมนี
19,960.9 
7.4 
4
  สหรัฐอเมริกา
18,121.2 
6.7 
5
  สหราชอาณาจักร
15,662.3 
5.8 
6
  ไต้หวัน
8,251.3 
3.0 
7
  อินโดนีเซีย
7,405.9 
2.7 
8
  มาเลเซีย
7,181.8 
2.6 
9
  เกาหลีใต้
7,114.3 
2.6 
10
  อิตาลี
6,119.7 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
38,935.8 
14.4