เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
71,239.4 
38.1 
2
  ญี่ปุ่น
40,501.7 
21.7 
3
  มาเลเซีย
9,778.9 
5.2 
4
  เกาหลีใต้
7,856.8 
4.2 
5
  สหรัฐอเมริกา
7,721.4 
4.1 
6
  ไทย
7,179.8 
3.8 
7
  เยอรมนี
7,149.6 
3.8 
8
  เวียดนาม
4,278.2 
2.3 
9
  ไต้หวัน
4,038.5 
2.2 
10
  ฟิลิปปินส์
3,466.8 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
23,829.4 
12.7