เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
154,428.4 
38.0 
2
  ญี่ปุ่น
82,595.2 
20.3 
3
  เยอรมนี
21,046.6 
5.2 
4
  มาเลเซีย
20,134.1 
5.0 
5
  สหรัฐอเมริกา
17,617.5 
4.3 
6
  เกาหลีใต้
16,363.9 
4.0 
7
  ไทย
16,038.1 
3.9 
8
  เวียดนาม
9,760.6 
2.4 
9
  ไต้หวัน
9,338.0 
2.3 
10
  ฟิลิปปินส์
7,446.7 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
51,294.6 
12.8