เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
176,970.9 
38.3 
2
  ญี่ปุ่น
92,945.7 
20.1 
3
  เยอรมนี
23,013.3 
5.0 
4
  มาเลเซีย
22,756.5 
4.9 
5
  สหรัฐอเมริกา
19,691.3 
4.3 
6
  ไทย
18,728.0 
4.0 
7
  เกาหลีใต้
17,833.2 
3.9 
8
  เวียดนาม
12,621.5 
2.7 
9
  ไต้หวัน
10,584.8 
2.3 
10
  ฟิลิปปินส์
8,552.7 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
58,909.2 
12.7