เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
20,362.4 
39.6 
2
  ญี่ปุ่น
10,136.7 
19.7 
3
  เกาหลีใต้
2,677.7 
5.2 
4
  มาเลเซีย
2,551.3 
5.0 
5
  ไทย
2,192.2 
4.3 
6
  สหรัฐอเมริกา
1,816.4 
3.5 
7
  เยอรมนี
1,647.2 
3.2 
8
  เวียดนาม
1,141.9 
2.2 
9
  ไต้หวัน
1,120.8 
2.2 
10
  ฟิลิปปินส์
960.2 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
6,755.6 
13.2