เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
242,130.6 
38.9 
2
  ญี่ปุ่น
124,124.6 
19.9 
3
  มาเลเซีย
30,849.6 
5.0 
4
  เยอรมนี
29,036.4 
4.7 
5
  สหรัฐอเมริกา
26,205.0 
4.2 
6
  ไทย
24,559.7 
3.9 
7
  เกาหลีใต้
23,340.5 
3.8 
8
  เวียดนาม
16,392.7 
2.6 
9
  ไต้หวัน
13,871.3 
2.2 
10
  ฟิลิปปินส์
11,209.6 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
80,491.3 
13.0