เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
92,094.0 
38.4 
2
  ญี่ปุ่น
50,956.0 
21.2 
3
  มาเลเซีย
12,311.6 
5.1 
4
  สหรัฐอเมริกา
10,391.6 
4.3 
5
  เกาหลีใต้
10,127.9 
4.2 
6
  ไทย
9,311.3 
3.9 
7
  เยอรมนี
9,035.1 
3.8 
8
  เวียดนาม
5,322.5 
2.2 
9
  ไต้หวัน
5,227.6 
2.2 
10
  ฟิลิปปินส์
4,394.3 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
30,966.9 
12.9