เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
223,149.3 
38.9 
2
  ญี่ปุ่น
114,848.8 
20.0 
3
  มาเลเซีย
28,486.1 
5.0 
4
  เยอรมนี
27,266.3 
4.7 
5
  สหรัฐอเมริกา
24,259.8 
4.2 
6
  ไทย
22,759.6 
4.0 
7
  เกาหลีใต้
21,172.1 
3.7 
8
  เวียดนาม
15,262.0 
2.7 
9
  ไต้หวัน
12,918.1 
2.3 
10
  ฟิลิปปินส์
10,373.5 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
73,619.2 
12.7