เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
109,069.1 
37.5 
2
  มาเลเซีย
59,086.9 
20.3 
3
  สิงคโปร์
44,417.8 
15.3 
4
  ฟิลิปปินส์
25,902.5 
8.9 
5
  ไทย
19,358.3 
6.7 
6
  ญี่ปุ่น
8,678.3 
3.0 
7
  สหรัฐอเมริกา
5,618.2 
1.9 
8
  ไต้หวัน
5,033.3 
1.7 
9
  เวียดนาม
2,639.8 
0.9 
10
  ฮ่องกง
2,130.7 
0.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
8,963.5 
3.1