เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
41,955.1 
35.9 
2
  มาเลเซีย
23,782.2 
20.3 
3
  สิงคโปร์
19,014.6 
16.2 
4
  ฟิลิปปินส์
11,153.3 
9.5 
5
  ไทย
8,081.6 
6.9 
6
  ญี่ปุ่น
3,712.4 
3.2 
7
  สหรัฐอเมริกา
2,100.3 
1.8 
8
  ไต้หวัน
1,800.7 
1.5 
9
  เวียดนาม
1,186.1 
1.0 
10
  ฮ่องกง
888.5 
0.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
3,350.5 
2.9