เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
32,388.0 
35.2 
2
  มาเลเซีย
18,681.7 
20.3 
3
  สิงคโปร์
15,165.9 
16.5 
4
  ฟิลิปปินส์
9,012.6 
9.8 
5
  ไทย
6,337.1 
6.9 
6
  ญี่ปุ่น
3,014.0 
3.3 
7
  สหรัฐอเมริกา
1,620.3 
1.8 
8
  ไต้หวัน
1,423.4 
1.5 
9
  เวียดนาม
1,005.3 
1.1 
10
  ฮ่องกง
661.8 
0.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
2,716.8 
2.9