เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
99,798.2 
37.1 
2
  มาเลเซีย
54,097.8 
20.1 
3
  สิงคโปร์
42,056.0 
15.6 
4
  ฟิลิปปินส์
24,302.1 
9.0 
5
  ไทย
17,972.1 
6.7 
6
  ญี่ปุ่น
8,172.0 
3.0 
7
  สหรัฐอเมริกา
5,219.5 
1.9 
8
  ไต้หวัน
4,605.9 
1.7 
9
  เวียดนาม
2,470.5 
0.9 
10
  ฮ่องกง
2,022.4 
0.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
8,160.8 
3.2