เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
70,465.2 
36.5 
2
  มาเลเซีย
39,000.7 
20.2 
3
  สิงคโปร์
31,203.7 
16.2 
4
  ฟิลิปปินส์
18,003.3 
9.3 
5
  ไทย
12,314.4 
6.4 
6
  ญี่ปุ่น
6,032.6 
3.1 
7
  สหรัฐอเมริกา
3,922.2 
2.0 
8
  ไต้หวัน
2,949.1 
1.5 
9
  เวียดนาม
1,951.0 
1.0 
10
  ฮ่องกง
1,532.6 
0.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
5,822.0 
3.0