เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
79,619.3 
36.4 
2
  มาเลเซีย
44,187.8 
20.2 
3
  สิงคโปร์
35,182.3 
16.1 
4
  ฟิลิปปินส์
20,093.6 
9.2 
5
  ไทย
14,125.3 
6.5 
6
  ญี่ปุ่น
6,856.2 
3.1 
7
  สหรัฐอเมริกา
4,530.4 
2.1 
8
  ไต้หวัน
3,379.8 
1.5 
9
  เวียดนาม
2,133.6 
1.0 
10
  ฮ่องกง
1,740.6 
0.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
6,790.9 
3.1