เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
8,214.9 
34.4 
2
  มาเลเซีย
4,750.0 
19.9 
3
  สิงคโปร์
3,812.6 
16.0 
4
  ฟิลิปปินส์
2,325.5 
9.7 
5
  ไทย
2,177.8 
9.1 
6
  ญี่ปุ่น
622.3 
2.6 
7
  ไต้หวัน
358.1 
1.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
356.5 
1.5 
9
  ไอร์แลนด์
251.5 
1.1 
10
  ฮ่องกง
209.2 
0.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
810.4 
3.3