เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
104,171.6 
25.6 
2
  ญี่ปุ่น
62,881.1 
15.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
32,593.4 
8.0 
4
  มาเลเซีย
27,783.5 
6.8 
5
  เกาหลีใต้
26,519.3 
6.5 
6
  สิงคโปร์
25,175.4 
6.2 
7
  ไต้หวัน
19,075.3 
4.7 
8
  เยอรมนี
15,676.1 
3.9 
9
  อินเดีย
14,200.6 
3.5 
10
  อินโดนีเซีย
12,005.5 
2.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
67,021.2 
16.5