เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
46,720.2 
26.5 
2
  ญี่ปุ่น
27,664.0 
15.7 
3
  สหรัฐอเมริกา
13,697.3 
7.8 
4
  มาเลเซีย
12,296.2 
7.0 
5
  เกาหลีใต้
11,375.2 
6.4 
6
  สิงคโปร์
10,990.6 
6.2 
7
  ไต้หวัน
8,809.3 
5.0 
8
  เยอรมนี
6,902.4 
3.9 
9
  อินโดนีเซีย
4,788.8 
2.7 
10
  อินเดีย
4,701.4 
2.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
28,676.5 
16.1