เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
58,616.3 
26.3 
2
  ญี่ปุ่น
34,201.9 
15.3 
3
  สหรัฐอเมริกา
17,100.9 
7.7 
4
  มาเลเซีย
15,863.5 
7.1 
5
  เกาหลีใต้
14,570.0 
6.5 
6
  สิงคโปร์
13,932.6 
6.2 
7
  ไต้หวัน
10,848.8 
4.9 
8
  เยอรมนี
8,658.7 
3.9 
9
  อินเดีย
6,766.6 
3.0 
10
  อินโดนีเซีย
6,262.7 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
36,150.7 
16.3