เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
12,760.2 
27.5 
2
  ญี่ปุ่น
6,879.2 
14.8 
3
  สหรัฐอเมริกา
3,566.9 
7.7 
4
  มาเลเซีย
2,975.4 
6.4 
5
  สิงคโปร์
2,909.1 
6.3 
6
  เกาหลีใต้
2,837.5 
6.1 
7
  ไต้หวัน
2,168.5 
4.7 
8
  เยอรมนี
1,917.0 
4.1 
9
  อินเดีย
1,341.0 
2.9 
10
  ซาอุดีอาระเบีย
1,091.5 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
7,891.9 
17.1