เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
93,301.0 
25.7 
2
  ญี่ปุ่น
55,902.0 
15.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
28,768.8 
7.9 
4
  มาเลเซีย
25,061.1 
6.9 
5
  เกาหลีใต้
23,873.9 
6.6 
6
  สิงคโปร์
22,751.6 
6.3 
7
  ไต้หวัน
17,122.8 
4.7 
8
  เยอรมนี
14,154.3 
3.9 
9
  อินเดีย
12,230.7 
3.4 
10
  อินโดนีเซีย
10,753.3 
3.0 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
59,649.1 
16.2