เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
136,028.6 
25.0 
2
  ญี่ปุ่น
83,917.0 
15.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
46,388.6 
8.5 
4
  มาเลเซีย
37,327.2 
6.9 
5
  เกาหลีใต้
35,472.4 
6.5 
6
  สิงคโปร์
33,415.7 
6.1 
7
  ไต้หวัน
25,303.8 
4.7 
8
  เยอรมนี
20,666.8 
3.8 
9
  อินเดีย
19,382.5 
3.6 
10
  อินโดนีเซีย
15,735.5 
2.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
89,829.3 
16.6