เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
126,905.3 
25.2 
2
  ญี่ปุ่น
77,521.1 
15.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
42,166.2 
8.4 
4
  มาเลเซีย
34,841.3 
6.9 
5
  เกาหลีใต้
33,010.8 
6.6 
6
  สิงคโปร์
30,929.7 
6.1 
7
  ไต้หวัน
23,331.1 
4.6 
8
  เยอรมนี
19,249.5 
3.8 
9
  อินเดีย
18,232.4 
3.6 
10
  อินโดนีเซีย
14,284.0 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
82,589.6 
16.6