เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
57,333.1 
31.5 
2
  ฮ่องกง
40,029.5 
22.0 
3
  ออสเตรเลีย
17,157.7 
9.4 
4
  อินเดีย
12,675.1 
7.0 
5
  ญี่ปุ่น
8,238.6 
4.5 
6
  สิงคโปร์
8,191.6 
4.5 
7
  เบลเยียม
6,289.5 
3.5 
8
  สหรัฐอเมริกา
5,970.9 
3.3 
9
  จีน
4,076.7 
2.2 
10
  เยอรมนี
3,102.1 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
18,713.7 
10.4