เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
126,050.0 
36.0 
2
  ฮ่องกง
58,960.5 
16.8 
3
  ออสเตรเลีย
49,401.1 
14.1 
4
  อินเดีย
18,827.4 
5.4 
5
  สิงคโปร์
13,459.3 
3.8 
6
  ญี่ปุ่น
13,275.9 
3.8 
7
  เบลเยียม
10,437.9 
3.0 
8
  สหรัฐอเมริกา
10,200.0 
2.9 
9
  จีน
9,566.6 
2.7 
10
  แอฟริกาใต้
7,232.0 
2.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
32,854.4 
9.4