เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
166,499.2 
35.7 
2
  ฮ่องกง
69,198.5 
14.8 
3
  ออสเตรเลีย
61,328.2 
13.1 
4
  อินเดีย
25,001.3 
5.4 
5
  สิงคโปร์
24,107.1 
5.2 
6
  ญี่ปุ่น
19,170.3 
4.1 
7
  สหรัฐอเมริกา
18,753.4 
4.0 
8
  เบลเยียม
14,977.2 
3.2 
9
  จีน
12,471.3 
2.7 
10
  แอฟริกาใต้
9,206.2 
2.0 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
46,115.6 
9.8