เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
10,049.6 
34.9 
2
  ฮ่องกง
5,315.4 
18.5 
3
  ออสเตรเลีย
3,419.3 
11.9 
4
  อินเดีย
2,532.6 
8.8 
5
  เบลเยียม
1,394.7 
4.8 
6
  แอฟริกาใต้
830.1 
2.9 
7
  จีน
812.9 
2.8 
8
  ญี่ปุ่น
801.7 
2.8 
9
  สหรัฐอเมริกา
703.9 
2.4 
10
  อิสราเอล
404.1 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
2,498.1 
8.8