เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
46,717.9 
31.2 
2
  ฮ่องกง
33,777.9 
22.6 
3
  ออสเตรเลีย
13,840.4 
9.2 
4
  อินเดีย
10,675.3 
7.1 
5
  สิงคโปร์
6,825.7 
4.6 
6
  ญี่ปุ่น
6,580.6 
4.4 
7
  สหรัฐอเมริกา
5,394.9 
3.6 
8
  เบลเยียม
5,018.2 
3.4 
9
  จีน
2,892.6 
1.9 
10
  อินโดนีเซีย
2,479.9 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
15,444.3 
10.3