เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
139,500.1 
35.1 
2
  ฮ่องกง
63,612.5 
16.0 
3
  ออสเตรเลีย
54,921.9 
13.8 
4
  อินเดีย
21,123.0 
5.3 
5
  สิงคโปร์
21,032.3 
5.3 
6
  ญี่ปุ่น
14,070.1 
3.5 
7
  สหรัฐอเมริกา
13,414.4 
3.4 
8
  เบลเยียม
12,349.2 
3.1 
9
  จีน
10,967.8 
2.8 
10
  แอฟริกาใต้
8,611.3 
2.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
37,888.3 
9.5