เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
173,610.4 
35.7 
2
  ฮ่องกง
70,819.0 
14.6 
3
  ออสเตรเลีย
63,916.9 
13.1 
4
  อินเดีย
26,899.0 
5.5 
5
  สิงคโปร์
24,770.9 
5.1 
6
  ญี่ปุ่น
20,037.9 
4.1 
7
  สหรัฐอเมริกา
19,272.1 
4.0 
8
  เบลเยียม
16,119.3 
3.3 
9
  จีน
13,045.4 
2.7 
10
  แอฟริกาใต้
9,325.9 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
48,805.2 
10.0