เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
13,639.0 
38.0 
2
  จีน
5,586.0 
15.6 
3
  เกาหลีใต้
4,661.8 
13.0 
4
  อิหร่าน
1,935.8 
5.4 
5
  ไต้หวัน
1,770.3 
4.9 
6
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1,121.6 
3.1 
7
  สหรัฐอเมริกา
955.5 
2.7 
8
  บราซิล
845.3 
2.4 
9
  ออสเตรเลีย
794.3 
2.2 
10
  มาเลเซีย
679.0 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
3,868.6 
10.8