เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
56,094.8 
40.5 
2
  จีน
24,989.6 
18.0 
3
  เกาหลีใต้
17,232.7 
12.4 
4
  อิหร่าน
9,493.9 
6.9 
5
  ไต้หวัน
7,122.3 
5.1 
6
  มาเลเซีย
2,656.4 
1.9 
7
  อินเดีย
2,509.2 
1.8 
8
  เวียดนาม
2,479.6 
1.8 
9
  สหรัฐอเมริกา
1,992.3 
1.4 
10
  รัสเซีย
1,746.5 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
12,250.2 
8.9