เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
159,134.7 
39.4 
2
  จีน
82,087.9 
20.3 
3
  เกาหลีใต้
49,288.4 
12.2 
4
  อิหร่าน
21,939.8 
5.4 
5
  ไต้หวัน
19,199.1 
4.8 
6
  มาเลเซีย
9,331.0 
2.3 
7
  เวียดนาม
8,426.6 
2.1 
8
  สหรัฐอเมริกา
8,028.4 
2.0 
9
  รัสเซีย
7,402.5 
1.8 
10
  อินเดีย
4,858.8 
1.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
34,321.1 
8.5