เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
126,972.2 
38.8 
2
  จีน
67,545.7 
20.7 
3
  เกาหลีใต้
39,750.2 
12.2 
4
  อิหร่าน
20,236.2 
6.2 
5
  ไต้หวัน
15,623.4 
4.8 
6
  มาเลเซีย
7,326.7 
2.2 
7
  เวียดนาม
6,414.7 
2.0 
8
  สหรัฐอเมริกา
6,321.4 
1.9 
9
  อินเดีย
4,466.3 
1.4 
10
  รัสเซีย
4,413.6 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
27,985.4 
8.5