เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
172,099.3 
39.4 
2
  จีน
88,336.3 
20.2 
3
  เกาหลีใต้
52,964.6 
12.1 
4
  อิหร่าน
22,554.9 
5.2 
5
  ไต้หวัน
20,755.0 
4.8 
6
  มาเลเซีย
10,068.6 
2.3 
7
  เวียดนาม
9,179.0 
2.1 
8
  รัสเซีย
8,772.3 
2.0 
9
  สหรัฐอเมริกา
8,729.7 
2.0 
10
  อินเดีย
5,385.2 
1.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
37,803.8 
8.7