เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
68,330.8 
39.2 
2
  จีน
33,612.4 
19.3 
3
  เกาหลีใต้
21,856.4 
12.5 
4
  อิหร่าน
11,867.8 
6.8 
5
  ไต้หวัน
8,974.2 
5.1 
6
  สหรัฐอเมริกา
3,546.8 
2.0 
7
  มาเลเซีย
3,381.1 
1.9 
8
  เวียดนาม
3,151.6 
1.8 
9
  อินเดีย
2,640.5 
1.5 
10
  รัสเซีย
2,103.3 
1.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
14,815.5 
8.7