เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2561/2018
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
112,804.3 
39.0 
2
  จีน
60,820.4 
21.0 
3
  เกาหลีใต้
34,890.1 
12.1 
4
  อิหร่าน
18,650.3 
6.5 
5
  ไต้หวัน
13,978.7 
4.8 
6
  มาเลเซีย
6,133.2 
2.1 
7
  สหรัฐอเมริกา
5,641.2 
2.0 
8
  เวียดนาม
5,483.0 
1.9 
9
  อินเดีย
3,969.9 
1.4 
10
  รัสเซีย
2,939.5 
1.0 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
23,709.5 
8.2