ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
41,430.3 
33.5 
2
  จีน
26,070.4 
21.1 
3
  สหรัฐอเมริกา
11,250.8 
9.1 
4
  เยอรมนี
7,591.2 
6.1 
5
  อินโดนีเซีย
5,685.0 
4.6 
6
  มาเลเซีย
3,796.3 
3.1 
7
  ไทย
3,456.9 
2.8 
8
  เม็กซิโก
2,982.0 
2.4 
9
  ฟิลิปปินส์
2,971.6 
2.4 
10
  เวียดนาม
2,840.2 
2.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
15,699.4 
12.6