เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
135,669.8 
29.3 
2
  ญี่ปุ่น
117,282.3 
25.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
40,258.2 
8.7 
4
  เยอรมนี
28,199.1 
6.1 
5
  อินเดีย
17,075.6 
3.7 
6
  เกาหลีใต้
13,257.1 
2.9 
7
  สหราชอาณาจักร
12,620.0 
2.7 
8
  อิตาลี
12,469.6 
2.7 
9
  อินโดนีเซีย
10,944.4 
2.4 
10
  ไต้หวัน
10,883.7 
2.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
63,891.1 
13.7