เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
65,951.8 
27.3 
2
  ญี่ปุ่น
61,847.7 
25.6 
3
  สหรัฐอเมริกา
27,580.7 
11.4 
4
  เยอรมนี
14,639.0 
6.1 
5
  สหราชอาณาจักร
8,378.8 
3.5 
6
  อินเดีย
8,143.2 
3.4 
7
  เกาหลีใต้
7,282.2 
3.0 
8
  ไต้หวัน
5,763.0 
2.4 
9
  อินโดนีเซีย
5,547.6 
2.3 
10
  อิตาลี
5,378.5 
2.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
31,143.4 
12.8