เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
181,511.1 
42.0 
2
  ญี่ปุ่น
79,977.6 
18.5 
3
  มาเลเซีย
21,043.9 
4.9 
4
  สหรัฐอเมริกา
19,960.4 
4.6 
5
  ไทย
16,180.8 
3.7 
6
  เยอรมนี
14,329.4 
3.3 
7
  เกาหลีใต้
13,143.7 
3.0 
8
  เวียดนาม
12,740.1 
3.0 
9
  ไต้หวัน
12,099.9 
2.8 
10
  ฟิลิปปินส์
6,674.4 
1.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
54,138.8 
12.7