เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
90,350.6 
42.3 
2
  ญี่ปุ่น
39,302.4 
18.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
10,541.1 
4.9 
4
  มาเลเซีย
9,382.6 
4.4 
5
  ไทย
8,959.6 
4.2 
6
  เยอรมนี
7,171.5 
3.4 
7
  เกาหลีใต้
6,514.1 
3.0 
8
  เวียดนาม
5,656.3 
2.6 
9
  ไต้หวัน
5,420.7 
2.5 
10
  อินโดนีเซีย
3,085.2 
1.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
27,325.4 
12.9