เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
96,497.5 
43.5 
2
  สิงคโปร์
36,513.9 
16.5 
3
  มาเลเซีย
32,951.5 
14.9 
4
  ฟิลิปปินส์
24,310.7 
11.0 
5
  ไทย
9,277.1 
4.2 
6
  สหรัฐอเมริกา
6,434.4 
2.9 
7
  ญี่ปุ่น
5,189.6 
2.3 
8
  ไต้หวัน
3,703.4 
1.7 
9
  เวียดนาม
1,688.8 
0.8 
10
  เม็กซิโก
996.7 
0.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
4,243.6 
1.8