เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
43,646.5 
43.8 
2
  สิงคโปร์
17,730.5 
17.8 
3
  มาเลเซีย
12,547.1 
12.6 
4
  ฟิลิปปินส์
10,935.0 
11.0 
5
  ไทย
4,604.1 
4.6 
6
  สหรัฐอเมริกา
3,383.9 
3.4 
7
  ญี่ปุ่น
2,432.6 
2.4 
8
  ไต้หวัน
1,417.0 
1.4 
9
  เวียดนาม
503.5 
0.5 
10
  เม็กซิโก
408.5 
0.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
2,137.0 
2.1