พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  บราซิล
53,593.8 
28.5 
2
  สหรัฐอเมริกา
27,164.4 
14.5 
3
  สิงคโปร์
12,149.9 
6.5 
4
  จีน
9,134.5 
4.9 
5
  เมียนมา
8,612.1 
4.6 
6
  ออสเตรเลีย
8,050.7 
4.3 
7
  อาร์เจนตินา
7,725.3 
4.1 
8
  ญี่ปุ่น
7,476.2 
4.0 
9
  อินโดนีเซีย
7,273.9 
3.9 
10
  เกาหลีใต้
6,476.8 
3.4 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
40,101.5 
21.3