เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
93,760.1 
25.2 
2
  ญี่ปุ่น
58,960.8 
15.8 
3
  สหรัฐอเมริกา
35,603.9 
9.6 
4
  มาเลเซีย
25,461.5 
6.8 
5
  เกาหลีใต้
22,278.9 
6.0 
6
  สิงคโปร์
20,936.3 
5.6 
7
  ไต้หวัน
15,289.5 
4.1 
8
  เยอรมนี
14,746.2 
4.0 
9
  อินเดีย
12,583.1 
3.4 
10
  ซาอุดีอาระเบีย
9,764.3 
2.6 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
62,988.2 
16.9