เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
50,889.8 
25.2 
2
  ญี่ปุ่น
33,239.2 
16.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
19,299.5 
9.5 
4
  มาเลเซีย
13,779.7 
6.8 
5
  เกาหลีใต้
12,536.2 
6.2 
6
  สิงคโปร์
11,722.0 
5.8 
7
  ไต้หวัน
8,707.6 
4.3 
8
  เยอรมนี
7,651.7 
3.8 
9
  อินเดีย
6,276.0 
3.1 
10
  ซาอุดีอาระเบีย
5,138.5 
2.5 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
32,975.5 
16.4