เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สิงคโปร์
18,795.8 
21.3 
2
  ฮ่องกง
13,933.4 
15.8 
3
  กัมพูชา
10,657.1 
12.1 
4
  อินเดีย
9,681.5 
11.0 
5
  สวิตเซอร์แลนด์
8,040.3 
9.1 
6
  จีน
4,550.9 
5.2 
7
  ญี่ปุ่น
3,656.3 
4.1 
8
  สหรัฐอเมริกา
1,967.3 
2.2 
9
  เบลเยียม
1,905.8 
2.2 
10
  ออสเตรเลีย
1,820.7 
2.1 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
13,272.7 
14.9