เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
50,109.7 
35.2 
2
  จีน
36,464.9 
25.6 
3
  เกาหลีใต้
16,292.5 
11.4 
4
  ไต้หวัน
6,868.2 
4.8 
5
  โอมาน
5,179.4 
3.6 
6
  เวียดนาม
4,629.4 
3.2 
7
  มาเลเซีย
3,702.8 
2.6 
8
  อินเดีย
2,662.7 
1.9 
9
  สหรัฐอเมริกา
2,648.4 
1.9 
10
  รัสเซีย
2,570.1 
1.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
11,389.7 
8.0