เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2563/2020
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
80,172.7 
30.4 
2
  จีน
68,586.1 
26.0 
3
  เกาหลีใต้
36,076.1 
13.7 
4
  ไต้หวัน
12,028.5 
4.6 
5
  เวียดนาม
10,553.5 
4.0 
6
  โอมาน
10,215.0 
3.9 
7
  อินเดีย
6,737.2 
2.6 
8
  มาเลเซีย
6,724.6 
2.6 
9
  สหรัฐอเมริกา
5,016.8 
1.9 
10
  รัสเซีย
4,489.2 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
22,965.0 
8.6