ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
75,721.9 
31.4 
2
  จีน
59,524.9 
24.6 
3
  สหรัฐอเมริกา
18,983.0 
7.9 
4
  เยอรมนี
13,434.2 
5.6 
5
  อินโดนีเซีย
10,336.3 
4.3 
6
  มาเลเซีย
7,573.7 
3.1 
7
  ฟิลิปปินส์
7,312.9 
3.0 
8
  ไทย
6,941.5 
2.9 
9
  อินเดีย
5,638.7 
2.3 
10
  เกาหลีใต้
4,829.4 
2.0 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
31,221.3 
12.9