เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
131,147.7 
30.0 
2
  ญี่ปุ่น
115,813.1 
26.5 
3
  อินเดีย
25,613.0 
5.9 
4
  เยอรมนี
25,566.2 
5.8 
5
  สหรัฐอเมริกา
23,817.8 
5.4 
6
  เกาหลีใต้
14,567.5 
3.3 
7
  อินโดนีเซีย
11,287.2 
2.6 
8
  ไต้หวัน
10,696.7 
2.4 
9
  อิตาลี
10,462.3 
2.4 
10
  มาเลเซีย
9,667.3 
2.2 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
58,983.3 
13.5